Sunday, November 26, 2006

Akal Budi 69 - Media dan Kerajaan

Dalam sistem politi seperti di negara ini, persepsi rakyat terhadap peranan media selalunya berubah-ubah disebabkan beberapa pertimbangan. Pertama, kematangan rakyat dari segi melihat peranan kerajaan dan alam politik keseluruhannya; kedua, kematangan budaya politik keseluruhannya; dan ketiga kesediaan pengamal-pengamal media mengukuhkan kefalsafahan realiti maklumat dan ilmu dalam konteks penyebarannya kepada rakyat, dan pada masa yang sama kesediaan mereka untuk mengehadkan 'keazaman politik' mereka terhadap tuan-tuan politik (kerana konsep 'penaung-yang dinaungi') sangat mengakarumbi di alam politi ini.