Friday, November 10, 2006

Akal Budi 61 - Bangsa & Bahasa

Isu bangsa & bahasa tidak akan pupus-pupus - terutamanya selama bangsa masih ada - kerana kedua-duanya bersifat kesalingan. Tidak terasa semangat dan rohnya sekiranya hanya ada yang satu tanpa yang satu lagi. Sekiranya bangsa Melayu di bumi Malaysia pupus, kemungkinan bahasa Melayu itu hidup tetap ada, selama masih ada mana-mana masyarakat yang menuturkannya; di China ada, di Afrika Selatan ada, di Indonesia sentiasa ada (walaupun dikenal sebagai bahasa Indonesia), di sebelah Selatan Thailand juga ada, dan sedikit sebanyak ada dituturkan di mana-mana secara diasporadik.


Jadi, apabila Kongres Bahasa VII yang diadakan baru-baru ini di DBP mencetuskan sedikit sentimen yang tertentu - misalnya mengenai pengajaran Sains & Matematik menggunakan Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah - tentulah ia bersangkutan soal-soal perjuangan melangsungkan hidup Melayu dan meninggikan martabat bangsa Melayu. Banyak pihak yang percaya ini bukan soal perkauman. Ini soal perjuangan yang mana-mana kumpulan manusia di mana-mana tempat sekalipun pasti lindungi dan pertahankan. Ia juga lebih daripada sekadar soal keutamaan dan peningkatan status masyarakat dan negara maju. Di kalangan orang yang bukan industrialis dan oportunis yang hedonistik, global bukanlah suatu sistem. Global adalah soal falsafah dan pendekatan. Dasar-dasar awam yang ditadbir oleh kerajaan tentu sahaja terbuka kepada kekurangan dan lepas pandang di mana-mana. Oleh itu, mana-mana dasar awam terbuka kepada pentafsiran dan penyesuaian semula tanpa mengira masa dan keadaan, selama mana pengubahsuaian itu diperlukan.


Kembali kepada hal bahasa tadi, memanglah jelas bahawa sosiobudaya dan sosiopolitik bahasa memang selalu memerlukan pengubahsuaian untuk kesejahteraan manusia. Bukan sahaja ia perlu untuk orang atau rakyat Malaysia (dan bukannya bangsa Malaysia, kerana tidak ada bangsa Malaysia setakat ini yang direkodkan di muka bumi), malah ia perlu untuk orang-orang luar yang berfikiran dan berfalsafah global menziarahi pemikiran setiap bangsa dan etnik di Malaysia.