Thursday, November 02, 2006

Akal Budi 50 - Akademi Kepimpinan

(Kemaskini, 2 November 2006. 0940. Surat terbuka tulisan ahli akademik sebuah universiti awam ini mungkin boleh mencetuskan pemikiran awal mengenai aspek kepemimpinan yang barangkali perlu diberatkan oleh Akept.)
Semalam, kerajaan mengumumkan keputusan untuk menubuhkan Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (Akept).

Nota: "Kepimpinan", atau "Kepemimpinan"? Atau, "the art & science of leading or being at the front" atau "the art & science of leadership"? (Jika yang pertama itu, ia menumpukan kepada teknik, kemahiran dan pendekatan. Hal yang kedua itu pula menumpu kepada peribadi yang dipertanggungjawab untuk memimpin).

Meneliti kepada terma rujukan akademi itu, seperti yang dijelaskan oleh Menteri Pengajian Tinggi, teranglah bahawa akademi itu memberatkan soal-soal kemahiran. Antara lain, akademi itu akan menumpukan perhatian kepada pendidikan dan latihan sekurang-kurangnya dalam tiga aspek yang mencakupi latihan kepimpinan, pengendalian latihan pemimpin (TOT) dan penyelidikan kepimpinan.

Pada zaman silam, dalam lingkungan tradisi keilmuan, pemimpin dikenalpasti terlebih dahulu, kemudian barulah diberi peluang untuk memikul tanggungjawab. Apabila tradisi itu berubah- sebahagiannya hasil daripada pemikiran semula sarjana-sarjana Greek dan Barat terhadap peranan dan tanggungjawab pendidikan tinggi sebagai usaha untuk menenggelamkan idealisme pendidikan manusia sebagaimana dihidupkan falsafahnya oleh tradisi pendidikan Al-Azhar khususnya, dan disusul oleh revolusi sektor industri Eropah, maka hari ini spektrum pendidikan diperluas sehingga menyangkut soal-soal yang tidak pernah terfikir sebelum ini, misalnya dalam hal menarafkan institusi-institusi pendidikan tinggi.