Sunday, December 14, 2008

kembara

Catatan Dr. Maza (Dr. Mohd Asri Zainul Abidin, bekas Mufti Perlis) di halaman 14 akhbar Mingguan Malaysia hari ini mengungkapkan beberapa konsep yang sering ditanya oleh kebanyakan pelajar sewaktu kuliah. Antaranya, sekadar memetik sebahagian, termasuklah: (1) pandang dunia atau worldview; (2) falsafah; dan (3) keikhlasan.
Dua isu terawal itu - pandang dunia dan falsafah mungkin lebih mudah untuk dibincangkan secara objektif dan diukur dengan cara tertentu. Isu kedua, mungkin sebaliknya.
Semua isu tersebut berkait rapat dengan hal-hal penting yang selalunya melingkungi persoalan perubahan sosial. Ketiga-tiganya berhubungan dengan soal keperibadian, luar dan dalam. Setelah mengharungi pasang-surut kepemimpinan dalam konteks pentadbiran dan pengurusan, Dr Maza tentu sudah masak dengan kekelabuan situasi organisasi, baik negara mahupun jabatan. Saya fikir kesempatan yang beliau sedang nikmati sekarang - dengan bercuti sabatikal di Eropah - tentunya akan membuahkan lebih banyak hasil pemikiran berlainan sepertimana yang beliau sering tunjukkan selama ini. Macromotivation dan micromotivation dalam organisasi selalu mencetuskan ketidakpastian yang tidak perlu.
Nota: kalaulah keikhlasan boleh diukur dengan tepat (quantifiable), saya fikir tentu dunia kefalsafahan akan jadi lebih menarik.

Tuesday, November 25, 2008

dugaan persekutuan

1
"Kekucaran kecil" yang berlaku ekoran pengumuman Majlis Fatwa Kebangsaan - mengenai isu yoga - sebenarnya berkaitan dengan soal-soal penyelarasan dan kefahaman yang dilihat dari sudut sistem politi negara ini. Perkara (atau senarai ) yang ditetapkan di bawah Persekutuan dan Negeri menjelaskan hal ini dengan nyata. Dua bidang itu - Agama & Adat-Istiadat - adalah merupakan perkara utama yang mesti dilihat dari sudut ke'Raja'an dan ke'Sultan'an Melayu. Hal ini mungkin disalah pandang oleh pentadbir dan pihak-pihak lain, terutamanya NGO.
2
Wanita UMNO adalah sayap penting sistem politi dan politik negara ini; lebih penting daripada Pemuda UMNO. Biarkanlah wanita-wanita membuat keputusan mereka.

universiti - takrifan & realiti

Universiti wujud sejak berkurun-kurun lampau, yang terawal ialah Al-Azhar (970 SM). Ini kemudiannya diikuti lebih lewat oleh penubuhan universiti-universiti yang ternama seperti Bologna, Paris, Oxford dan Cambridge. Secara asasnya, sebuah universiti mengandungi:

1. Para pentadbir universiti serta Lembaga Pengarah; atau majlis universiti; dan sebagainya yang berkaitan.
2. Istiadat Konvokesyen;
3. Para profesor, dan staf akademik sepenuh masa serta staf lain yang berkhidmat sebagaimana dibenarkan oleh perundangan
4. Graduan dan mahasiswa yang dijelaskan secara terang oleh perundangan.

Universiti selalunya ditakrif menurut fungsi serta idealismenya. Sukar untuk menentukan takrifan mana yang tepat dan mesti diterima. Bagaimanapun, secara umum, dan sering berlaku, universiti ditakrifkan melalui peranan atau fungsi mereka (yang ditentukan dan dibataskan oleh perundangan tertentu).

Paling asas, secara idealnya, peranan universiti dikatakan sebagai meliputi 3 fungsi utama:

i. Mengajar
Sebuah universiti menghebahkan dan memperakui sesuatu pengetahuan sebagai “kebenaran” atau “fakta”. Ini melibatkan pengajaran disiplin akademik tahap tinggi, dan seterusnya melibatkan penyebaran maklumat dan pengetahuan dan seterusnya membudayakan kemahiran generik yang membawa kepada pengajaran berasaskan penyelidikan.

ii. Menyelidik

Dalam atmosfera sebuah universiti, fungsinya secara awal meliputi penyiasatan dan perenungan – tanpa batasan – terhadap apa yang dianggap sebagai “fakta” atau “kebenaran”. Oleh yang demikian, amalan menyelidik dilihat bersampingan dengan fungsi-fungsi mengajar dan menyelidik. Ini yang membezakan antara “universiti” dengan institusi pendidikan yang lain. Di sini, peranan universiti sebahagiannya adalah untuk membudayakan kegiatan merenung, memikir, mengkaji dan membuat perakuan berkenaan pelbagai fenomena dalam pembelajaran dan pengajian.
iii. Khidmat Masyarakat

Kegiatan-kegiatan mengajar dan menyelidik sebenarnya bertujuan untuk memberi sumbangan kepada komuniti universiti dan juga membantu masyarakat umum mencapai cita-cita dan matlamat mereka. Dalam hal ini, universiti menjadi tempat rujukan untuk percambahan idea-idea baru serta memperkembang dan menghalusi idea-idea sedia ada. Universiti jadi gedung ilmu yang digunakan oleh masyarakat.

Peranan-peranan yang lain termasuklah:

i. Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan pada standard universiti untuk kemanfaatan mahasiswa yang layak untuk mendaftar dan menggunakan kemudahan berkenaan

ii. Mentadbir kursus-kursus pengajian

iii. Mentadbir pengajaran dan peperiksaan

iv. Menyuburkan kesarjanaan dan menghebahkan maklumat-maklumat “fakta”

v. Menganugerahkan ijazah-ijazah Sarjana Muda, Sarjana dan Doktor Falsafah serta diploma dan sijil-sijil lain.

Pada penghujung abad ke 20, dua fenomena besar berlaku: (1) peledakan maklumat dalam kehidupan manusia; dan (2) pertembungan atau konfrontasi ideologi / budaya antara kuasa-kuasa besar dunia. Implikasi daripada fenomena ini, berlaku perubahan dan anjakan besar-besaran seluruh dunia, yang pada hari ini dikenal sebagai “globalisasi”.

Dalam konteks pendidikan tinggi, banyak universiti di mana-mana rantau sekalipun mula memberikan keutamaan kepada pemakaian paradigme universiti yang tunggal dalam operasi masing-masing. Banyak universiti diharapkan untuk beroperasi seperti badan perniagaan di pasaran, yang berfungsi untuk menghasilkan kepakaran teknikal dalam pelbagai disiplin pengetahuan kepada para graduan dan orang lain yang dianggap sebagai pelanggan.

Selain daripada itu, abad ke 20 dan 21 dicorakkan dengan peralihan secara terang-terangan dari segi mode ekonomi. Penekanan mula berubah daripada beberapa tahap:

1. Dari tahap ekonomi berasaskan buruh kepada modal (labor intensive – capital intensive)
2. Dari tahap berasaskan modal kepada pasaran (capital intensive – market based)
3. Dari market based kepada knowledge based.

Dengan itu, universiti – secara sukarela atau terpaksa – didorong dan terdorong untuk memikirkan pemilihan paradigme operasi yang konsisten sebagai pilihan untuk survival dan reputasi masing-masing. Meskipun banyak universiti awal zaman lampau ditubuhkan lebih atas faktor-faktor tuntutan agama, namun kemudiannya, tidak kurang bilangannya universiti tersebut yang kemudiannya beroperasi sebagai ‘syarikat-syarikat komersil’.

Sebagai contoh, Harvard, universiti tertua di Amerika Syarikat dilaporkan memiliki kekayaan melebihi 6 bilion USD. Di sesetengah negara Asia – misalnya Jepun, Korea, Taiwan – ada kecenderungan atau trend yang menunjukkan bahawa universiti swsta kian menumbuh dan di sebahagian negara tersebut, ada universiti yang disenaraikan dalam pasaran saham.

Selain daripada itu, banyak universiti baru dibangunkan terutamanya di United Kingdom, Australia, Amerika Utara, Eropah Tengah dan Timur. Bagaimanapun, di Eropah Barat, perkembangan sebegini tidak begitu dikesan. Semua perkembangan ini menunjukkan ada tanda-tanda bahawa proses perubahan organisasi dalam pendidikan tinggi sedang berlaku secara global.

Di negara ini sendiri, trend serupa itu sudah jelas dan terbukti: misalnya, penubuhan universiti berasaskan keperluan industri yang terang-terang ditunjukkan melalui nama universiti seperti UNITEN, Universiti Teknologi PETRONAS, Universiti Industri Selangor, Universiti Multi Media dan beberapa yang lain.
Dalam sejarah peradaban manusia, kita melihat pendidikan berjalan seiring dengan tamadun manusia. Sebagai contoh, sewaktu zaman di mana kegiatan masyarakat adalah berasaskan pertanian, pendidikan lebih mengarah kepada pengembangan dan pembangunan yang bertujuan untuk memajukan teknologi dan kepakaran berdasarkan keperluan pada masa itu. Revolusi Hijau misalnya merupakan contoh apabila bidang pertanian dimajukan khasnya melalui kaedah penanaman tanpa mengikut jadual secara rigid. Penanaman boleh dilakukan secara berulang kali. Bilangan stok makanan ditambah untuk menampung keperluan yang meningkat.

Apabila berlaku Revolusi Industri, bidang pekerjaan masyarakat dimajukan melalui pengenalan kepada pengautomasian. Banyak pekerjaan dikendalikan oleh mesin, sekaligus menjimatkan masa dan tenaga kerja secara manual. Pengenalan kepada komputer kemudiannya memberi lebih banyak kemudahan dan kelebihan kepada masyarakat. Produktiviti meningkat seiring dengan kualiti. Apabila era peledakan maklumat tiba, seawal tahun 1990an, lebih banyak aspek dalam kehidupan manusia – boleh dikatakan semua aspek – terlibat secara langsung. Urusan perbankan, pendidikan, pekerjaan, rumahtangga, keselamatan umpamanya semuanya ditadbir melalui penggunaan Teknologi Maklumat. Dalam hal ini, universiti perlu melaksanakan peranannya sebagai “frontier of knowledge”.

Antara lain, universiti mengembangkan peranannya sebagai:

1. Tempat melahirkan graduan yang berkemahiran dan berketrampilan untuk menampung keperluan industri
2. Tempat untuk menyuburkan percambahan ilmu di kalangan warga dalaman dan luaran
3. Tempat untuk melatih mahasiswa memikirkan secara analitikal dan kritis, akan isu-isu yang melibatkan masa hadapan negara dan masa hadapan mereka sendiri melalui kuliah-kuliah yang dikendalikan secara berkualiti serta latihan-latihan praktikal
4. Rakan kerjasama dengan pihak industri dalam usaha untuk menjalin hubungan yang berkualiti secara bijaksana untuk memantapkan pasaran, sekaligus memberi peluang kepada tenaga kerja untuk mencari pekerjaan tanpa kesukaran.

Dalam hal ini, minat serta keutamaan universiti harus berjalan seiring dengan fungsi ideal sebuah universiti. Memberi keutamaan hanya kepada fungsi universiti, tanpa memberatkan soal minat dan kepentingan universiti menurut keperluan semasa, akan menyebabkan wujud ketidakimbangan dari segi faktor pemintaan dan penawaran di pasaran. Pilihan terbaik masa kini adalah dengan berusaha untuk mengutamakan minat, kepentingan serta keperluan semasa dengan fungsi ideal universiti. Prinsip-prinsip asas dan tradisi universiti – yang berpaksi kepada mengajar, menyelidik dan memberi khidmat komuniti – perlu disokong dengan strategi bijak universiti terutamanya dalam mendapat faedah terbaik hasil daripada kerjasama erat dan bermakna terutamanya dengan pihak industri.

Sunday, November 02, 2008

percikan emosi

1
Saya masih mengikuti dengan teliti isu kenyataan Datuk Zaid Ibrahim - mengenai ketuanan Melayu - yang mengundang banyak maklumbalas umum. Ledakan emosi yang berlebihan cuma akan mengundang lebih banyak risiko pertentangan. Saya masih memikir, apa agaknya yang bersarang di dalam kepala Datuk Zaid Ibrahim.

2
Pembebasan Abd Razak Baginda sesuatu yang sangat menarik. Bagaimanapun, saya tidak lihat sebarang keajaiban mengenai pengadilan kes tersebut.

3
isu ahli politik wanita yang mendakwa Melayu adalah imigran turut mendapat perhatian umum. Saya fikir ini lebih kepada isu provokasi dan menguji ketahanan peribadi untuk menduga tahap rasionaliti dan sentimen Melayu, bukannya isu buta sejarah.

4
Pihak BPR mengikuti perkembangan eurocopter. Perlu maklumat lebih banyak untuk memahami dengan lebih jelas isu sebesar ini.

Tuesday, October 21, 2008

kelebihan pemimpin

Templakan yang dibuat oleh Pak Lah terhadap kenyataan Tun Dr Mahathir Mohamad baru-baru ini - yang diliputi oleh semua media perdana - memberikan beberapa gambaran jelas mengenai kepemimpinan sebagai satu subjek yang menekankan soal-soal 'kepengikutan' (followership). Diterima atau tidak, Tun Dr Mahathir mempunyai pengikut setia yang cukup banyak, sekiranya maklumbalas daripada pembaca blog beliau diambil kira sebagai penerang atau petanda kepada sokongan yang diterima oleh Tun. Di sebaliknya, kemarahan Pak Lah terhadap kenyataan Tun itu juga memberikan isyarat bahawa setiap kata-kata Tun ada potensi disusul oleh tindakan atau sokongan orang ramai, menjelaskan bagaimana ketokohan Tun boleh dikategori di bahawa kepemimpinan jenis transformasi/karismatik; manakala 'kuasa' Tun pula diperolehi berdasarkan sumber pendapat atau pandangan beliau yang menerima banyak pengesahan atau perakuan orang ramai (opinion leader).

Saturday, October 18, 2008

pasca titah Raja-Raja Melayu

Titah rasmi Majlis Raja-Raja yang diwartakan semalam tentunya sudah lebih daripada memadai untuk mengingatkan semula pihak-pihak yang sebelum ini secara nakal mencuit-cuit isu hak dan keistimewaan Melayu yang selama ini dipelihara dengan amat baik dan berwaspada oleh semua ketua pelbagai kaum pada era kemerdekaan tanahair. Apa yang disimpulkan oleh Majlis amatlah mudah untuk difahami: bahawa isu tersebut adalah 'mainan nakal' orang-orang politik yang berniat tertentu.
Alam ini - yang dipetakan sebagai negara Malaysia - adalah alam Melayu dalam lingkungan Nusantara yang bertunjangkan akar Melayu baik negara-negara yang berada dalam lingkungan itu dinamakan sebagai Indonesia, Filipina, Brunei atau lain-lainnya. Di negara ini, asas pentadbiran alam Melayu ini bukanlah baru sehari dua ini diwujudkan. Sewaktu kebangkitan Selangor dan Kuala Lumpur sebagai pusat pembangunan ekonomi di alam Melayu ini, seluruh alam Melayu serta antarabangsa, sejauh Belanda, British, Timur Tengah dan China, memahami sifat negara ini yang sedemikian unik. Apa yang dihidupkan pada hari ini – yang ditunjukkan oleh kepesatan pembangunan Selangor dan Kuala Lumpur – adalah jelmaan pemikiran dan usaha Raja Jumaat dan Raja Abdullah khususnya yang membuka ruang dan memberi peluang kepada orang-orang China untuk bersama-sama dengan orang-orang Melayu yang sememangnya sudah sedia bekerja di kawasan yang pada hari ini dikenali sebagai Kuala Lumpur.
Cubalah baca. Sumber-sumber teks tradisi seperti sejarah Melayu, Undang-Undang Melaka dan Undang-Undang Laut memberikan banyak maklumat yang sentiasa boleh disahkan ketulenan fakta-faktanya. Nilai-nilai ritual, simbolisme dan estetika yang terpancar pada kepercayaan, nilai dan amalan dunia Melayu dapat dipamerkan dengan jelas. Kedua, para pemikir dan pencinta ilmu boleh secara langsung membaca jurnal-jurnal dan buku-buku yang ditulis oleh ahli-ahli sejarah dan antropologis-sosiologis. Ada banyak jurnal dan bacaan seumpama itu terdapat secara atas talian (on-line) dan dibukukan. Antara yang boleh diperakukan adalah jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh agensi-agensi yang diiktiraf kewibawaan mereka seperti Council of Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society (MBRAS) dan Malaysian Historical Association (MHA). Malah, tidak banyak artikel dan buku yang disusun dan dikarang oleh mereka yang diakui ketokohan masing-masing yang mengeraskan kesahihahn fakta-fakta yang berkaitan isu ini. Artikel-artikel serta buku-buku seperti yang dikarang umpamanya oleh Aminudin Baki (1996); Buyong Adil (1991), Mohamed Amin Hassan (1966; 1967), Mohamed Ibrahim bin Abdullah Munshi (1075), Sheppard, (1985), Swettenham, (1890; 1900), Khoo Kay Kim (1972; 1974; 1991) Gullick (1958; 1987; 1992; 1998) memadai sekurang-kurangnya untuk memberi gambaran sistem politi alam Melayu.
Alam Melayu ini tidak menunjukkan episod sejarah yang melampau – apatah lagi sebarang kemungkinan anarki - dari segi tindakan komunti Melayu kepada bangsa lain, selain daripada tindakan untuk menjaga dan mempertahan kesejahteraan dunia yang dirujuk sebagai “alam Melayu” itu sendiri. Masyarakat alam Melayu – biar dari kalangan Bugis, Minangkabau, Sumatera, Mandailing, Kerinchi, Jawa, Asli dan seumpamanya – tidak pernah direkodkan dalam sejarah pernah, secara sesuka hati, menganiaya dan menyusahkan orang-orang lain yang datang dari luar alam Melayu. Sebaliknya, mereka, terutamanya orang-orang Cina di alam Melayu ini dilindungi secara eksklusif oleh ketua-ketua puak Melayu. Buruh-buruh Cina telahpun mula bekerja di lombong bijih timah dan emas di Titian Akar, dekat Bandar Melaka sejak tahun 1793. Sungai Ujong dan Lukut merupakan antara dua kawasan perlombongan utama yang dicatatkan dalam sejarah yang menyaksikan gabungan usaha orang-orang Melayu dengan orang-orang China. Sejak itu sehinggalah ke tahun 1880an, para pemerintah dan pentadbir alam Melayu sudahpun memberikan sambutan, penerimaan dan memberi ruang (accomodation) yang luar biasa terhadap kehadiran orang-orang asing, terutamanya pelombong-pelombong China di alam ini. Para pentadbir tersebut, antaranya yang dicatat dalam dokumen-dokumen sejarah yang masih boleh dibaca oleh seluruh rakyat Malaysia pada hari ini, antaranya termasuklah Raja Busu (meninggal dunia pada 1834), Raja Jumaat (meninggal dunia pada 1864), Raja Abdullah (pengasas Kuala Lumpur), Sultan Ahmad Tajuddin (1855-1879), Sultan Abu Bakar (1862-1895) dan Tunku Kudin (1868-1878).

Di sebalik segala fakta berkaitan kesukaran hidup dan keadaan tertekan yang dialami oleh komuniti Melayu, khususnya sebagaimana diperlihatkan pada tahun-tahun 1950an, mereka – yakni orang-orang Melayu - masih lagi boleh menerima dan memberi laluan kepada komuniti bukan Melayu. Di sudut inilah, Chandra mengemukakan persoalan, “What were the reasons behind what appears to be the Malay’s tremendous political magnanimity?” (hal. 29).
Bagaimanapun, tidak dapat dinafikan, secara memencil titik-titik hitam dunia Melayu tetap ada. Cuma, meskipun berlaku kekecohan dan kekalutan, namun kekecohan itu adalah berpunca daripada konflik dan krisis dalaman bangsa Melayu sendiri. Dan jika ada pun konflik yang melibatkan perhubungan antara orang Melayu dengan bangsa lain, ia terjadi akibat daripada pertentangan konflik nilai dan amalan antara orang Melayu dengan bangsa lain yang terlibat. Konflik tersebut pula tidaklah diundang secara dirancang oleh orang Melayu sendiri.

Itulah yang berlaku pada tahun-tahun 1828 dan 1834 misalnya, apabila alam Melayu menyaksikan pertelingkahan berdarah antara orang Melayu dan China akibat daripada isu ekonomi dan kependudukan. Pada tahun 1828, hampir-hampir 1,000 orang China dibunuh di Rasah, yang dikaitkan oleh sejarahwan dengan isu lebihan dan kebanjiran penduduk akibat daripada bilangan lombong yang semakin bertambah. Pada September 1834 pula, dilaporkan antara 300-400 orang China menyerang dan membakar kediaman pentadbir Lukut, Raja Busu serta beberapa ‘majikan’ Melayu yang lain. Raja Busu merupakan pembesar Melayu yang memberi peluang kepada orang-orang China untuk datang ke Lukut dari Melaka untuk bekerja di lombong Lukut. Dalam tragedi itu Raja Busu meninggal dunia. Tragedi itu kemudiannya disusul dengan tindakbalas orang-orang Melayu yang membunuh orang-orang China sewaktu orang-orang China berusaha melarikan diri ke sempadan wilayah Melaka (dilaporkan misalnya oleh Gullick, (1998) dalam A History of Selangor 1766-1939, halaman 35.
Teliti misalnya sejarah Kuala Lumpur. Kuala Lumpur bukan sahaja jadi pusat perniagaan dan perdagangan paling sibuk di alam Melayu ini, malah menjadi benteng kebal bukan Melayu. Selama ini, secara tradisi, tumpuan kuasa politik orang Melayu dilihat dari segi pemusatan kuasa Kesultanan Melayu. Atas sifat itulah maka Kuala Selangor menjadi pusat pentadbiran kerajaan pada zaman lampau. Namun keadaan itu tidak lagi menjadi trend di alam Melayu dalam konteks pembangunan Kuala Lumpur. Sehingga tahun 1875 misalnya, Swettenham melaporkan keadaan Kuala Lumpur yang jelas menunjukkan pemisahan dari segi corak petempatan dan pentadbiran yang berasaskan pengasingan antara Melayu, China dan Eropah. Peta Kuala Lumpur lakaran Swettenham serta perbandingan dengan kajian-kajian lain selepas itu dengan jelas menggambarkan persempadan antara Melayu, China dan Eropah. Persempadan itu sengaja diwujudkan, dan diterima di alam Melayu ini, semata-mata atas kesediaan orang-orang Melayu untuk mengelakkan sebarang pertelingkahan khususnya dengan komuniti Cina. Ini merupakan antara bentuk pendekatan yang dijadikan asas untuk kehidupan bersama antara komuniti berlainan etnik di Tanah Melayu sejak zaman Yap Ah Loy, Kapitan bagi orang-orang China pada zaman awal Tanah Melayu. Lihat misalnya, penjelasan Gullick (1998). Antara lain, beliau melaporkan bagaimana lingkungan peraturan persekitaran komuniti pada masa tersebut begitu unik. Orang-orang Melayu dan Cina telah mengasingkan diri di kawasan masing-masing untuk mengelakkan pertelingkahan dengan orang-orang Cina mengenai isu penternakan babi dan isu-isu lain.
Dengan kata lain, telah berkurun-kurun rakyat alam Melayu bertoleransi dengan masyarakat Cina. Itu merupakan antara pengorbanan terbesar yang diterima tanpa ungkitan atau sungutan yang berlebih-lebihan.
Toleransi dan saling memahami merupakan penawar yang telah menghidupi alam Melayu. Persefahaman itulah juga yang ditunjukkan dalam soal-soal pentadbiran petempatan yang melibatkan sensitiviti dan hak eksklusif masyarakat alam Melayu yang sentiasa diberikan perhatian oleh Yap Ah Loy selaku Ketua Pentadbir, atau Kapitan orang China di Kuala Lumpur. Dan ini membawalah sehingga ke saat-saat genting tatkala negara ini di ambang mencapai kemerdekaan. Ketika ketidakpastian masih terus menggelisahkan semua komuniti Melayu khususnya berkenaan soal kewarganegaraan, komuniti Melayu masih terus mempamerkan polisi penerimaan dan memberi ruang. ini diliputi misalnya oleh akhbar Straits Echo, 11 Julai 1957 yang melaporkan bagaimana Tunku Abdul Rahman menyatakan, sewaktu dalam sidang Majlis Perundangan Persekutuan dalam tahun 1957, bahawa “Ia (kewarganegaraan) adalah hak yang menyebabkan orang-orang Melayu bimbang dan gusar. Bagaimanapun disebabkan hasrat untuk menjadikan orang-orang Melayu mendorong sebagai negara merdeka, mereka bersedia untuk memberikan hak tersebut kepada orang-orang baru”. Tunku juga telah, sebelum itu, menenangkan orang-orang Melayu dengan mengatakan bahawa orang-orang Melayu “tidak akan kehilangan apa-apa, sebaliknya beruntung bila mendapat kemerdekaan.”
Atas konsep dan semangat penerimaan serta memberi lalu itulah, maka sistem politi Melayu melihat sebarang ketidakpedulian pentadbir politik bukan Melayu dalam soal ini tentunya mengundang potensi kesangsian alam Melayu mengenai niat sebenar mereka, dan barangkali, niat sebenar orang-orang bukan Melayu tatkala mereka kembali mengungkit-ngungkit soal rakyat Malaysia dan kewarganegaraan yang dikatakan “hak” mereka. Dan kata-kata seperti “tidak perlu berterima kasih kepada pentadbir-pentadbir politik Melayu atas isu kerakyatan” umpamanya, dianggap merupakan provokatif yang berisiko terhadap sistem politik negara. Ini pernah berlaku. Cuba lihat semula laporan akhbar mengenai kenyataan bekas Presiden Parti Gerakan, Dr. Lim Keng Yaik yang meminta parti politik melupakan formula kontrak sosial yang telah dipersetujui semua kaum ketika negara ini kemerdekaan pada tahun 1957 dahulu. Pada 15 Ogos 2005, Dr. Lim Keng Yaik dipetik oleh akhbar menyampaikan mesej, antara lain, bermaksud “Malaysia will never see the creation of a Bangsa Malaysia as long as there are people using the 1957 social contract to silence the non-Malaysa.” (New Straits Times, August 15, 2005, pg. 22). Pada 17 Ogos 2005 pula, akhbar – misalnya Utusan Malaysia – melaporkan bagaimana Dr. Lim Keng Yaik menemui Perdana Menteri untuk menjelaskan isu kontrak sosial; manakala pada 18 Ogos 2005, Utusan Malaysia melaporkan keputusan Kabinet untuk menerima penjelasan Dr. Lim Keng Yaik berkenaan kontrak sosial dan ungkapan bangsa Malaysia sebagai merujuk kepada rakyat negara ini. Sebelum itu, pada 14 Ogos 2005, Presiden MCA, Datuk Seri Ong Ka Ting mengungkapkan semula konsep “Rakyat Malaysia” yang disifatkan sebagai penting dan tepat pada masanya dalam keadaan sekarang (Utusan Malaysia, 15 Ogos 2005, halaman 13). Sekali lagi, pendirian ‘accomodation & acceptance’ ditunjukkan secara teori dan amali oleh sistem politi Melayu negara ini.
Ini merupakan isu yang sangat penting kerana pada kenyataannya, soal penerimaan (accomodating) bukan sahaja melibatkan komuniti bukan Melayu atau bukan Islam semata-mata, malah turut melibatkan di kalangan orang-orang Melayu sahaja. Gullick (1998:147) dan Milner (1982:2) umpamanya memerhatikan bahawa di kalangan komuniti Melayu sendiri pun, para penduduk asal sesuatu tempat memandang pihak imigran “Melayu” yang lain (yang dikenal sebagai ‘orang dagang’) sebagai orang asing yang tidak dialu-alukan; ini memanglah agak ironis kerana sebagaimana menurut Milne, memang betul orang-orang Melayu yang meninggalkan kampung halaman dan “merantau” di dalam ‘alam Melayu’ yang bahasa mereka adalah sama, manakala ciri budaya mereka – seperti monarki dan Islam - adalah pemandangan yang sama, namun dari segi identiti dan ketaatan politik, tidak terdapat unsur kesatuan sama sekali.

Dan dari perspektif Islam, keadaan sebegini adalah berlawanan dengan anjuran dan ajaran Rasualallah, sebagaimana sabda Baginda, ”Orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain (yang melakukan kebaikan kepadanya) adalah tidak berterima kasih kepada Allah SWT”
(RasullaLlah S.A.W, riwayat Abu Daud).
Retorika-kah hal atau isu yang dipandang sungguh-sungguh oleh Majlis Raja-Raja Melayu itu?

Wednesday, October 15, 2008

che det & gopeng boy

Saya mengikuti dengan tekun setiap entri dalam blog-blog Che Det dan Gopeng Boy. Saya berpeluang - sebelum ini - untuk mendengar secara langsung perbualan lisan mereka melalu majlis-majlis rasmi dan tidak rasmi. Entri mereka ditulis dengan jujur, dalam bahasa yang tidak berselindung, dan amat tulen dengan personaliti sebenar mereka sebagaimana di luar. Atas sebab itulah saya yakin entri dalam blog mereka itu memang sebenarnya ditulis oleh mereka sendiri, dan bukannya oleh orang lain. Mereka meluahkan perasaan hati mereka tanpa was-was dan berselindung. Mereka bercerita seolah-olah mereka memperdengar kisah hidup kepada anak-anak sekolah yang bersila ramai-ramai di hadapan mereka di sudut bercerita di toko buku borders atau di toko-toko lain. Mereka berdua sentiasa konsisten, baik dari segi pendirian mahupun dari segi perilaku.
Agak sedih, amat sukar untuk selalu bertemu orang-orang seperti mereka berdua itu.

Monday, October 13, 2008

sela-sela

1
Sehingga malam tadi (Ahad 12 Oktober 2008), carta pencalonan pemilihan UMNO tidak memperlihat sebarang kejutan. Kalau pun ada - jika boleh dikatakan kejutan kerana secara tradisinya orang-orang Melayu menghormati ketua yang mereka terima kepemimpinannya dan Tan Sri Muhammad adalah juga seorang 'ketua' di dalam UMNO Selangor - hanyalah pada keputusan Bahagian Shah Alam yang tidak mencalonkan Tan Sri Muhammad. Tekaan awal yang mengagak-agak bahawa Tan Sri Muhammad hanyalah berperanan sebagai 'calon pengacau undi' menerpa dengan jelas di fikiran.
2
Mukhriz & Khairy menjadi tumpuan utama proses pemilihan kali ini. Seperti yang sudah diulas oleh media dan orang-ramai, persaingan mendapatkan pencalonan kelayakan antara kedua-duanya memihak lebih awal kepada Mukhriz yang sudah dipercayakan untuk memperoleh 40 pencalonan manakala Khairy masih memerlukan tidak kurang 19 pencalonan lagi untuk dijadikan lesen yang melayakkan beliau bertanding.
Lebih atau kurangnya Mukhriz
Dari sudut kepemimpinan, Mukhriz adalah pemimpin muda yang tenang yang menyandarkan hala perjuangan politiknya ke arah aktiviti-aktiviti intelektualisme dan berpaksikan kemanusiaan. Peranan beliau yang aktif melalui NGO, khususnya Aman Malaysia serta kegiatan-kegiatan keilmuan yang berterusan - terutamanya yang mendekatkan beliau dengan pusat-pusat pengajian tinggi melalui platform keilmuan - meletakkan Mukhriz sebagai pemimpin rujukan (melalui reference power; dalam pengajian kepemimpinan ia bermaksud situasi yang memperlihat keupayaan Mukhriz untuk diterima dan dihormati oleh pengikut lantaran kemahiran kepemimpinan beliau yang khusus). Kepada elit pertengahan serta anak-anak muda yang berlatarbelakangkan pendidikan tinggi yang tidak robust dan bukan bersifat memberontak , Mukhriz adalah lambang pemimpin muda yang wajar diberikan peluang untuk mempimpin secara lebih bermakna. Bagaimana pun, Mukhriz juga mempunyai sedikit ruang yang boleh dilihat sebagai kekurangan: Mukhriz kelihatannya belum mempunyai tapak yang kukuh untuk membolehkannya mendapatkan penerimaan yang lebih luas, bermakna dan berkesan di kalangan orang-orang biasa. Penglibatan beliau yang tertumpu kepada kegiatan-kegiatan kemanusiaan 'peringkat tinggi' meletakkan dirinya agak sedikit berjauhan daripada kejiranan dan orang-orang biasa. Namun, dengan sedikit masa, dan atas kelebihannya sebagai YB, peluang Mukhriz sentiasa terbuka.

Saturday, October 11, 2008

bertanding


Foto: sumber: http://voiceofmalaysian.com/2008/09/24/kabinet-bincang-turun-harga-minyak/
1
Tan Sri Muhyiddin Yassin - yang dipercayakan oleh 2 pencalonan sehingga petang 10 Oktober - akhirnya mengumumkan pendirian untuk ikut menyaingi tiga calon Timbalan Presiden yang lain. Analisis awal yang dibuat oleh beberapa sumber - khususnya media perdana - mengenai semua pencalonan itu menunjukkan kemungkinan pertandingan yang tidak berimbang antara ke empat-empat calon berkenaan. Ini ditambahkan lagi oleh wacana rasmi - kenyataan akhbar dan media lain - dan cakap-cakap kedai kopi ekoran ulasan pedas Tun Mahathir mengenai calon-calon yang akan bertanding. Nur Jazlan kemudiannya membuat ulasan akhbar yang tidak kurang 'keras'nya apabila membandingkan situasi beliau sendiri dengan situasi serta tindakan Tun Mahathir menulis surat meminta almarhum Tunku Abdul Rahman meletakkan jawatan.
Ada banyak perkara yang diperhatikan orang pada setiap kali mereka memerhati dan menilai calon dalam sesuatu pertandingan atau proses pemilihan, antaranya adalah personaliti dan sifat-sifat tertentu yang ada pada calon. Lama dahulu, sewaktu masyarakat masih berada pada tahap awal berkerajaan sendiri dan negara sedang berkira-kira hendak membangunkan sebuah negara bangsa (kira-kira sebelum merdeka dan awal kemerdekaan), faktor-faktor seperti rupa bentuk fizikal - tinggi atau rendahnya tubuh badan; cantik dan eloknya paras rupa; keturunan & kebangsawanan; kemahiran tertentu seperti kepetahan dan kehebatan oratori - menjadi antara perkiraan penting yang dipertimbang sebelum seseorang individu diangkat menjadi pemimpin. Hari ini, meskipun perkiraan itu tidak begitu dihebahkan secara terbuka, namun sukar untuk saya menafikan bahawa ianya tidak diamalkan sama sekali. Sukar untuk saya sendiri mempercayai sepenuhnya sekiranya dikatakan Najib, Hishamuddin, Mukhriz, Syed Hamid, Nur Jazlan, Si Pin, Guan Eng, Hsien Loong - sekadar beberapa personaliti sebagai contoh - diletakkan di dalam pusaran utama kuasa politik secara kebetulan semata-mata. Penerimaan masyarakat terhadap ketokohan keturunan mereka adalah persepsi dan keputusan politik yang dibayangi oleh dominasi ideologi politik bapa atau datuk dan nenek moyang mereka. Tidak ada yang salah mengenai hal itu. Penghormatan dan perakuan yang diserahkan oleh masyarakat kepada mereka adalah kesinambungan kepercayaan mereka kepada personaliti yang mereka sendiri pilih untuk melontarkan sokongan politik secara tidak berbelah bagi. Pengkaji dan sarjana seperti Milne memperaku kenyataan bahawa dalam sistem politi alam Melayu, antara unsur-unsur utama yang mendominasi sikap dan kepercayaan politik orang-orang Melayu adalah unsur-unsur keturunan/kebangsawanan serta kualiti diri yang 'tidak sombong'. Hal ini menjadi perhatian utama di kalangan orang-orang Melayu sama ada calon-calon pemimpin menyukainya atau pun tidak, mempersetujui atau pun menyanggah. Budaya politik orang-orang Melayu sangat berlainan berbanding budaya politik kebanyakan masyarakat lain, di Malaysia mahu pun di negara-negara Barat. Unsur-unsur ritualisme, simbolisme dan estetika sangat mendominasi dan saling mempengaruhi. Hal ini sangat perlu diperguna dan dimanfaat sepenuhnya oleh setiap calon.
Sehingga malam tadi, Muhyiddin sudah pun memperoleh 2 pencalonan; untuk jawatan Naib Presiden pula Hishamuddin mendahului dengan 2 pencalonan diikuti dengan Rais Yatim, Syed Hamid, Annuar Musa dan Mohamed Khalid Nordin yang masing-masing mendapat 1 pencalonan. Di atas kertas, nampak agak jelas bagaimana Muhyiddin sukar untuk digugat - beliau ada banyak kelebihan terutamanya atas faktor beliau yang mempamerkan kualiti personaliti yang selalu menjadi rujukan dan keutamaan orang-orang Melayu (tidak semestinya golongan partisan) seperti sabar, tenang, berani, berpendirian jelas dan konsisten, serta kelihatannya sangat menghormati dan mengutamakan pengikut. Ini ditambahkan lagi oleh sokongan Tun Mahathir terhadap Muhyiddin yang dibuat secara terbuka. Ada yang beranggapan 'Tidakkah sokongan Mahathir berkemungkinan menjadi beban (liability) kepada Muhyiddin yang akhirnya akan membunuh karier politik Muhyiddin sendiri?" Saya fikir tidak. Alasannya? Pertama, Muhyiddin berakarumbi yang sangat kuat jika dilihat pada rekod pencapaian beliau sebelum ini. Jadi, sokongan Mahathir sebenarnya merupakan bonus kepada beliau untuk walaupun hal ini kelihatannya akan menyerbasalahkan Najib. Kedua, Tun Mahathir masih mempunyai sokongan kuat daripada sebahagian kelompok besar orang-orang Melayu. Dalam situasi kepemimpinan sekarang, pada waktu orang Melayu melihat kekalutan yang menjejaskan kehormatan status dan harga diri Melayu semakin membarah, personaliti sekeras Mahathir dan Muhyiddin (2M) amat diperlukan untuk mengabui dan kemudian mengimbangi kelembutan dan kehemahan Najib, sekiranya orang-orang Melayu terpaksa juga menerima Najib sebagai Presiden dan kelak, Perdana Menteri.
Jawatan Ketua Pemuda memang sangat penting dan utama - "Jika hendak melihat kekuatan sesuatu bangsa, lihat pada kualiti pemuda-pemudinya!
Mukhriz dan Khairy adalah personaliti-personaliti baru yang sedang dinilai secara kritis oleh orang-orang Melayu. Dua personaliti yang sangat berbeza-beza namun sangat menarik untuk dianalisis dalam iklim politik semasa. Mukhriz ialah anak Tun Mahathir. Beliau adalah daripada 'ansara circle' - lepasan MRSM yang membolehkan sebahagian kecil inteligensia Melayu membantu beliau secara senyap dari belakang. Orang Melayu sangat memberatkan soal mengenang budi dan jasa. Orang Melayu juga amat mengutamakan kerendahan diri yang dipertontonkan secara berterusan. Selain itu, orang Melayu mengagumi keberanian, sama seperti bagaimana Hang Jebat turut diangkat sebagai wira oleh sebahagian besar orang Melayu walaupun dia mendurhaka kepada Sultan dan dibayangi watak murni Hang Tuah. Sudahnya, kedua-dua Hang Jebat dan Hang Tuah tidak dibenci, sebaliknya dinilai secara kritis - pro dan kontranya - oleh orang-orang Melayu.
Khairy adalah lambang anak muda generasi baru yang datang dengan pakaian dan perwatakan baru dalam kelir (layar) sistem politi orang-orang Melayu. Khairy digambarkan wataknya dengan pelbagai cara melalui wacana-wacana kedai kopi dan lobi-lobi hotel. Gaya kepemimpinan Khairy yang kelihatannya sangat tebal transactional-nya - yang bertunjangkan konsep reciprocity atau timbal-balas - sangat bersesuaian dengan daya kepemimpinan ala Amerika dan Inggeris. Konsep dan ungkapan setiakawan yang dijadikan modal kempen oleh Khairy meletakkan dirinya dalam keadaan yang 'kembali kepada kampung' atau 'mampir kepada rakyat' sebagaimana Sukarno menjaja slogan 'marhaenisme' yang menjadikan dirinya berkarisme pada zaman beliau. Personaliti Khairy juga sangat akrab dengan gaya dan aliran mahasiswa semasa yang berorientasikan sifat-sifat lasak, terbuka, sangat berterus terang, dan adventurous.
Tinggalkan soal personaliti barang sebentar. Dalam banyak kajian (misalnya Baradat 1999, Funderburk & Thobaben 1994), para pengkaji percaya bahawa selain kualiti personaliti, ideologi politik - terutamanya pemimpin - mempunyai kesan yang sangat besar ke atas masyarakat. Dalam banyak hal, ideologi politik dikenalpasti sebagai sumber bagi sebarang tindakan yang boleh mencetuskan perubahan dalam masyarakat. Ideologi politik merupakan satu antara beberapa punca utama yang membentuk persepsi masyarakat, sekaligus mencorakkan perilaku mereka dalam kehidupan seharian, termasuk keputusan dan tindakan politik. Pada sesuatu masa, mungkin ada yang berideologi sama ada komunisme, sosialisme demokratik, ataupun mungkin juga liberalisme (sama ada dalam bentuk klasik mahu pun moden).

2
Sedikit selingan. Shah Rukh Khan dianugerahi gelaran Datuk - ini tentunya mengundang pelbagai tafsiran; ada yang stereotaip dan ada yang sinikal, bergantung kepada persepsi masing-masing.

Friday, October 10, 2008

bahang idilfitri

Di sekitar jamuan idilfitri FSPPP 10 Oktober 2008

pemilihan atau pencarian?

Aris membisikkan pada saya semalam bahawa entri saya semakin pendek-pendek sejak kebelakangan ini. "Tidak puas membacanya", katanya.
"Baiklah, nanti saya usahakan untuk menjadikannya longer", balas saya.
Ini topik hari ini. Selamat membaca.
Montaj
Sehingga awal pagi ini, media melaporkan perlumbaan untuk pencalonan jawatan-jawatan tertinggi UMNO semakin rancak. Datuk Seri Najib Razak sudah pun menawarkan dirinya sebagai calon untuk jawatan Presiden, selain daripada Tengku Razaleigh (Ku Li) yang sudah berbuat demikian lebih awal.Tan Sri Muhammad Muhammad Taib, Datuk Seri Mohd Ali Rustam dan Datuk Nur Jazlan Mohamed sudah mengesahkan pendirian masing-masing untuk kategori Timbalan Presiden; Datuk Seri Zahid Hamidi menarik diri manakala Tan Sri Muhyiddin Yassin masih meninggalkan tanda tanya untuk ditafsir oleh pihak media dan golongan partisan lain. Jawatan Ketua Pemuda turut semakin berbahang. Empat calon jawatan Ketua Pemuda – Mukhriz Mahathir, Khairy Jamaluddin, Mohd Khir Toyo & Zahidi Zainul Abidin – sudah menghangat kempen terlebih awal.


Politik
Secara tradisi, politik diungkapkan sebagai proses menentukan secara autoritatif mengenai siapa yang mendapat apa, bila & bagaimana (ini kata-kata Lasswell 1958, yang tidak begitu kerap disanggah orang). Katanya lagi, mereka yang berkuasa politik sentiasa mempunyai keupayaan untuk mengawal dan/atau mempengaruhi peruntukan sumber melalui proses-proses politik.

Ramai menyoal bagaimana politi (dan politik) berupaya mengubah kehidupan manusia: namun itu kerja dan tanggungjawab kerajaan. Untuk sementara ini, topik mengenai kerajaan tidak begitu penting. Sesiapa sahaja personaliti-personaliti yang dipilih oleh PM untuk menyertai barisan kabinet bila tiba masanya nanti adalah soal kedua. Isu utama sekarang ini adalah persoalan mengenai personaliti-personaliti yang manakah yang orang-orang partisan Melayu akan pilih untuk menjadi ketua mereka kelak. Hal ini penting kerana sama ada orang-orang lain – yang bukan ahli UMNO, yang bukan ahli politik, yang bukan siapa-siapa melainkan rakyat biasa – suka atau tidak, sedar atau mimpi, mereka semua hidup dalam lingkungan persekitaran alam yang sama, alam Melayu. Mungkin ada di kalangan orang Melayu sendiri yang tidak selesa dengan ungkapan itu: bahawa kita hidup dalam alam Melayu. Tidak perlu salahkan sesiapa: ilmu bukan ciptaan dan milik manusia; ilmu darjatnya tinggi kerana hanya yang terpilih akan dihidayahkan untuk menghargai dan memanfaatkan ilmu. Bagaimana pun, apa yang pasti, semuanya berkaitan dengan sejarah kerana sejarah adalah pelajaran terbaik yang boleh menjadikan manusia – partisan atau tidak – sedar dan insaf mengenai kesejahteraan negara.

Sarjana-sarjana lampau sudah meneliti sehalus mungkin semua fenomena yang berkaitan dengan manusia dan politi. Ibnu Khaldun, Maslow, Parsons misalnya sudah bercerita panjang mengenai manusia dan perubahan. Menariknya, hampir-hampir kebanyakan mereka bersetuju bahawa manusia amat senang mengubah diri mereka bila-bila waktu mereka senangi. Soal sebegini – soal personaliti idaman yang unggul – adalah sesuatu yang universal. Maslow menyebut hal itu sebagai ‘orang yang membenarkan diri sendiri’ (self-actualized person): yang jelas dan nyata persepsi dirinya; yang terbuka kepada pengalaman-pengalaman baru; yang dirinya menyatu dalam banyak hal; yang nyata kesyumulan dirinya; yang sentiasa ada unsur-unsur spontan; yang menyatakan secara terbuka keinginan dan cita-citanya; yang sentiasa segar dan ‘hidup’; yang jelas identitinya; yang bebas; yang unik; yang objektif (tidak ada dolak-dalik dan beralasan); yang bisa menyingkir sesuatu secara segera dan semahunya; yang kreatif (meski tidak selalunya mengikut norma orang ramai); yang berupaya menukar mimpi kepada kenyataan; yang mempamerkan sedikit sebanyak unsur-usnur demokratis dalam perwatakannya (fleksibel, kurang lebihnya); dan yang berkeupayaan untuk menyintai.

Bagaimana hal ini mahu dikaitkan langsung dengan soal-soal politi, politik, kepemimpinan dan kepartian? Sebenarnya hal ini sangat membimbangkan teoris-teoris perubahan, terutamanya perubahan sosial. Kenapa? Cita-cita untuk mempunyai personaliti unggul yang menjadi idaman seperti itu selalunya dibatasi halangan yang datang dari dalam diri manusia-manusia sendiri. Teoris seperti Yablonsky (1972) mengaitkan ungkapan ‘robopathology’ yang kerap menyusahkan sistem politi untuk mempunyai manusia unggul dalam masyarakat. Hal itu berlaku apabila manusia ‘menjual dan menyerahkan dorongan-dorongan kemanusiaan mereka dalam bentuk-bentuk keseronokan, kegembiraan dan keberanian kepada desakan mesin-mesin sosial disebabkan ketakutan dan ketidakcukupan dalam kehidupan’.

Jadi, dalam situasi sekarang, sebenarnya apa yang lebih utama, memilih pemimpin, atau mencari pemimpin?
Nota saya: Saya inginkan pemimpin, bukannya pengurus...
Selamat meneroka.

Wednesday, October 08, 2008

apa yang salah

Membaca dengan teliti semua berita berkaitan iklim siyasah pada masa ini membuatkan saya terus tertanya-tanya mengenai berbagai-bagai perkara. Antaranya paling mendesak naluri ingin tahu saya adalah aliran yang menderas mengenai bagaimana ahli politik berkesanggupan menawarkan dan mencalonkan diri sendiri untuk apa-apa sahaja pertandingan atau pemilihan. Tentu sahaja ianya sesuatu yang mengkagumkan sekiranya kesukarelaan itu dibuat jika berada di dalam situasi yang sangat kritikal - misalnya ada potensi mengorbankan nyawa-nyawa manusia seperti di dalam peperangan umpamanya jika tiada yang berkesanggupan menawar diri menjadi pelindung atau pemimpin - yang sebaliknya kan menghadirkan rasa insaf dan syukur di hati-hati orang kebanyakan. Namun dalam keadaan seperti sekarang - semata-mata untuk mendapatkan tempat dan jawatan - perilaku seumpama itu ternyata menyedihkan. Ini mengingatkan saya kepada kata-kata Ghandi,
"Ada 7 kesalahan di dunia: kekayaan tanpa berusaha; keseronokan tanpa sedar; pengetahuan tanpa perwatakan baik; perniagaan tanpa moraliti; sains tanpa kemanusiaan; ibadat tanpa pengorbanan; dan politik tanpa prinsip."

Monday, October 06, 2008

seminar 2

Kertas kerja atas tajuk "Alam & sistem politi Malaysia: Satu pandangan holistik mengenai kepemimpinan Melayu dalam konteks hubungan etnik di Malaysia". Dilihat secara khusus dari sudut kepemimpinan politik dan hubungan etnik di negara ini. Liputan ini dipilih atas beberapa alasan, antaranya yang utama termasuklah berkenaan realiti sosial dan politik hari ini yang menuntutperlunya perspektif kepemimpinan dan pentadbiran politik diziarah kembal pentakrifan dan pengamalannya demi mengekalkan keharmonian antara komponen-komponen utama sistem politi negara ini. Antara lain, kertas ini membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan kepemimpinan politik – dengan tumpuan khusus kepada peranan Perdana-Perdana Menteri Malaysia – dalam konteks sistem politi berteraskan alam Melayu; dasar-dasar pentadbiran negara yang dikupas menurut perspektif pembangunan secara holistik; tradisi dan realiti hubungan etnik dalam sistem politi negara; cabaran politik semasa; wibawa kepemimpinan negara; dan pandangan futuristik mengenai masa depan sistem politi Malaysia secara holistik. Skop kertas ini dihadkan kepada sistem politi Malaysia dengan anjuran masa bermula daripada era Kesultanan Melayu Melaka sehingga sistem pentadbiran negara di bawah kepemimpinan Perdana Menteri sekarang. Perbincangan dibuat dengan bertunjangkan landasan teori-teori kepemimpinan terutamanya dari perspektif kepemimpinan transformasi. Kertas pemikiran ini akan disampaikan pada Seminar Kepemimpinan Melayu Institut Kualiti & Pengembangan Ilmu (InQKA) Universiti Teknologi MARA 18-19 November 2008

seminar 1

Kertas kerja berjudul "Alam & sistem politi Malaysia: Satu pandangan holistik mengenai wibawa media dalam konteks budaya politik Malaysia". Kertas pemikiran ini mengutarakan perbincangan mengenai sistem politi Malaysia serta aktiviti-aktiviti politik yang dilihat secara khusus dari sudut pengamalan media. Liputan ini dipilih atas beberapa alasan, antaranya yang utama termasuklah berkenaan aliran pendekatan media serta pemilihan isu-isu yang menyumbang kepada keputusan politik dalam kerangka budaya politik Malaysia. Ini terutamanya dengan memusatkan tumpuan pemerhatian dan perbincangan kepada Pilihanraya Umum ke 12. Kertas ini juga menumpukan perbincangan kepada isu-isu yang berkaitan – secara langsung dan tidak langsung – dengan ideologi dan pendekatan media; evolusi budaya politik; dan pandangan mengenai politk dan politi Malaysia secara ringkas. Kertas pemikiran ini akan dibentangkan pada Seminar Politik Malaysia anjuran Universiti Teknologi MARA Sabah pada 28-30 Oktober 2008 di Kota Kinabalu.

Sunday, October 05, 2008

menongkah takut

Ju, saya tidak pasti keberanian yang bagaimana yang diperlukan untuk berhadapan dengan situasi genting seperti disebutkan itu. Ada yang berkata keberanian adalah lawan kepada ketakutan; namun saya tidak yakin itu jawaban muktamad kerana darjat kedua-duanya adalah berlainan sama sekali dari sudut mana sekali pun kita dekati ungkapan-ungkapan tersebut. Ada juga berpandangan keberanian adalah penerang kepada terhakisnya rasa takut; ertinya rasa takut yang keterlaluan akhirnya akan menghadirkan rasa berani - atau lebih tepatnya keberanian itu adalah 'redha' dan 'tawakkal'. Saya yakin ada banyak contoh di sekeliling kita yang boleh kita jadikan ilham untuk memikir mengenai hal itu. Yang pasti setidak-tidaknyapada saat-saat ini, saya tidak ada jawaban. Namun, saya terjumpa satu penjelasan mudah kepada soalan apa itu keberanian dalam dialog Aristotle (350 SM) dalam salah sebuah penerbitan yang saya baca, begini bunyinya:
"Dengan mencetuskan pelbagai perilaku dalam hubungan kita dengan orang lain, kita berlaku adil atau tidak adil; dan dengan mencetuskan perilaku tatkala berhadapan dengan ancaman dan bahaya, kita dibiasakan dengan perasaan bimbang ataupun yakin, lalu kita menjadi semakin berani ataupun pengecut... kerana apabila kita dibiasakan untuk berdiri teguh lalu menahan dan mengharung segala keburukan dan kepayahan, kita akan menjadi berani; sesudah itulah kita kemudiannya mampu bertahan dan berhadapan dengan apa sahaja yang menghalang."

Friday, October 03, 2008

pagi raya


having a chat with zaireen


eid mubarraq 1


smdb

Salam idulfitri!
Pada hari raya ketiga ini, 3hb september 2008, Hasnah & gang menganjurkan pertemuan semula pelajar-pelajar smdb (5&6) batch 1980-82 bertempat di Taiping Resort, Golf Clubhouse. Jumpa semua di sana!

Tuesday, September 30, 2008

selamat hari raya idilfitri

selamat hari raya idilfitri 1429! maaf zahir & batin.

Sunday, September 28, 2008

bon voyage, lyana


Have a nice journey to LSE, lyana!

Saturday, September 27, 2008

gurindam pemimpin

Pemimpin berani
berjiwa murni
Pemimpin ikhlas
berjiwa tuntas
Pemimpin nasionalis
berjiwa humanis
Pemimpin mulia
tebal ilmu, kukuh agama
(sumber: Tenas Effendy)

seminar & persidangan

Ada tiga seminar yang kurang lebih berkaitan, namun penting dalam konteks kepemimpinan dan politik negara.

1
Seminar Politik Malaysia - diadakan di UiTM Sabah pada 28-30 Oktober 2008;
2
round table conference on the future of Malaysia - diadakan di Concorde Shah Alam pada 10 November 2008;
3
Seminar Kepemimpinan Melayu, diadakan di Shah Alam (anjuran InQKA UiTM) pada 18-19 November 2008. Antara isu yang akan dibentangkan merangkumi: Alam & sistem politi Malaysia; pilihanraya dan parti politik; kepemimpinan; dasar-dasar kerajaan; Perdana-Perdana Menteri Malaysia.

Selamat bersidang.

Thursday, September 25, 2008

urbanisasi

Razi,
kurang lebih, urbanisasi bermaksud proses kependudukan - bila bilangan atau kadar penduduk di bandar semakin bertambah. Selalunya urbanisasi dianggap sebagai salah satu daripada beberapa ciri negara yang maju ekonominya. Agak kerap juga urbanisasi dikaitkan langsung dengan industrialisasi walaupun sejarah merekodkan kewujudan banyak kawasan bandar sejak sebelum Revolusi Perusahaan dahulu.

Thursday, September 18, 2008

ajaib dan hikmah

Susah hendak diperkata mengenai keajaiban dan hikmah, lebih-lebih lagi jika ia menyentuh sesuatu yang berkaitan sedikit sebanyaknya dengan soal-soal masa hadapan. Cuma, saya terkenang semula kata-kata Pak Imad (dari Indonesia) sewaktu kami bertemu di Genting Highlands sekitar 1987 dahulu, "Hikmah ada di dalam diri; ajaib ada di luar diri." Walaupun saya tidak faham sepenuhnya kata-kata itu dahulu, hari ini saya fikir saya lebih memahami.

Wednesday, September 17, 2008

nuzul Qur'an

Nuzul Qur'an. Saya berada di Selangor. Negeri Selangor mewartakan Nuzul Qur'an sebagai cuti umum. Bagaimanapun, tidak semua pekerja berpeluang bercuti kerana banyak negeri lain yang tidak mewartakan nuzul Qur'an sebagai cuti umum - satu daripada kelainan sistem Persekutuan a'la Malaysia yang sukar ditemui di tempat lain - menjadikan cuti ini sebagai cuti yang disambut secara sporadik sahaja.

Nuzul Qur'an kali ini menyaksikan kecelaruan politik (dan siasah) tanahair yang kian membimbangkan. Pada saat-saat seperti ini, bukannya soalan seperti "Apa akan terjadi kepada negara ini?" yang penting, sebaliknya soalan begini, "Sesuatu mesti dilakukan oleh kepemimpinan tertinggi politik kerajaan untuk menyakinkan rakyat" terlebih utama.

Salam nuzul Qur'an.

Monday, September 15, 2008

zaid letak jawatan

Terbaru, zaid ibrahim dilaporkan sudah meletak jawatan ekoran kenyataan terbuka beliau bahawa ISA hanya patut digunakan untuk pengganas komunis (kurang lebih).
Mahyuddin pula dilaporkan berkata beliau hanya menyampaikan suara dan pandangan akar umbi sahaja.
Kenyataan bahawa iklim dan lanskap politik Malaysia semakin menggegar sememangnya tidak upaya dinafikan lagi. Dalam bidang kepemimpinan, hal seperti ini mengundang apa yang diungkapkan sebagai 'power distance'...

Friday, September 12, 2008

meneka dalam kesamaran

Reaksi PM terhadap kenyataan Mahyuddin Yassin digambarkan oleh media massa sebagai 'kejutan'. PM dilaporkan berkata bahawa masih banyak yang beliau perlu usahakan sehingga berjaya, termasuklah soal perkhidmatan kepolisan dan kemiskinan tegar. Kenyataan bahawa dua menteri dalam kerajaan yang sama bertukar balas kenyataan di luar lingkungan rasmi kabinet tentulah isyarat yang tidak manis untuk diperlihat. Permainan teka-meneka tentu sahaja terus menguasai.
Terkini:
1. Raja Petra Kamaruddin ditahan di bawah ISA tengahari ini.
2.Pak Lah dan Najib Tun Razak menyatakan bahawa mereka menyerahkan kepada pertimbangan Majlis Tertinggi berhubung sebarang pendirian mengenai tarikh baru peralihan kepemimpinan.

Thursday, September 11, 2008

permulaan baru

Kemunculan Panglima Angkatan Tentera membuat kenyataan akhbar berhubung soal perkauman adalah permulaan yang pelik dan sedikit menggusarkan. Selain Thailand, Indonesia dan Filipina yang sejarah negara-negara itu kerap menyaksikan penglibatan personaliti tentera dalam jaringan politik tempatan, Malaysia tidak pernah dilihat mempunyai barang sedikit pun kelibat personaliti tentera dalam sistem politi dan politik negara ini.
Lanskap politik Malaysia mungkin berubah lagi dari segi ini?

Tuesday, September 09, 2008

Isu & masalah, gejala & isyarat

Kecelaruan dan kekalutan suasana dan iklim politik negara semakin tidak berupaya dilindungi lagi. Apa yang jelas, situasi seolah-olah makin sudah di luar kawalan. Dalam keadaan begini, garis pemisah antara 'isu' dan 'masalah sebenar', 'simptom/gejala' dan 'isyarat' atau petanda, tidak lagi menjadi sempadan penting dalam perkiraan banyak pihak.
Apa sebenarnya yang perlu diperhatikan?
1 - isu 16 September
Lawatan BBC ke Taiwan tidak dapat dirasionalisasi umum. Taiwan bukanlah model yang unggul untuk dipelajari segi-segi politiknya oleh ahli-ahli politik negara ini. Apa yang ada di Taiwan tidak perlu diteladani untuk diamalkan di sini.
2 - isu Datuk Ahmad Ismail (Ketua UMNO Bahagian Bukit Bendera)
Apa yang berlaku merupakan gejala kepada penyakit politik semasa. Ini cuma juluran kecil yang dihulurkan oleh sekumpulan kecil orang-orang Melayu yang letih dan bosan dengan kerenah dan keterlampauan bukan sekumpulan kecil dan besar orang-orang bukan Melayu yang lupa sejarah tanahair. Setiap kali berlaku hal seperti ini, orang-orang Melayu dikatakan 'rasis' sedangkan Hindraf dan Persatuan Pendidikan Cina tidak sekali pun di katakan rasis (kerana tempelan slogan 'hak asasi' yang dipropagandakan di seluruh dunia dan diperjuang secara membuta oleh NGO di negara ini yang sebahagiannya melibatkan personaliti Melayu sendiri). Setiap kali hal seperti ini timbul, orang-orang Melayu juga yang perlu memilih sikap apologetik.
Ada banyak isu dan masalah sebenar lain yang perlu dilihat. Bagaimanapun, pada ketika ini, cukuplah sekadar selesaikan terlebih dahulu kedua-dua hal di atas kerana ia lebih penting dan genting.
Seperti biasa, di sebalik semua pendirian orang-orang Melayu - accomodation, acculturation, assimilation, tolerance, acceptance - mereka terus ditentukan untuk menjadi apologetik dan penyesal atas himpitan yang dikenakan ke atas mereka bukan sahaja oleh anasir luar, malah kepemimpinan mereka sendiri.

Saturday, September 06, 2008

celaru

Breaking news yang disiarkan dari sumber berita Perancis menyebut antara lain Anwar Ibrahim sudah bersedia untuk mengambilalih kuasa mengepalai kerajaan daripada Pak Lah. Tarikh 16 September pula khabarnya kini dijadikan tentatif oleh Anwar yang berkira-kira untuk mengubahnya kepada 17 September ekoran tindakan kerajaan yang didakwa oleh Anwar cuba menghalang Ahli-Ahli Parlimen daripada melancong ke luar negara, khususnya negara China. Misi Anwar ke Indonesia baru-baru ini dikatakannya amat berjaya. Namun ia kekal misteri.
Ini soal percaturan strategi politik antara pemimpin-pemimpin politik. Di pihak rakyat, hal sebegini tentu sahaja mencetuskan kecelaruan. Ditelan mati emak, diluah mati bapak. Pada penghujung hari, semuanya kembali kepada kesejahteraan ummah. Dalam keadaan sekarang, ke arah manakah rakyat - majoriti - akan berpaling? Mungkin ada banyak petanda yang boleh dijadikan penerang masa depan: (i) sentimen umum semasa; (ii) sentimen ahli-ahli politik; (iii) kenyataan-kenyataan rasmi dan tidak rasmi pemimpin-pemimpin negara; (iv) cakap-cakap kedai kopi; (v) analisis luar negara (rasionalnya, sumber berita mereka dibayar mahal).
Jika mengikut Teori Kekalutan (chaotic theory), perkara begini sebetulnya baik kerana akhirnya akan wujud keseimbangan selepas siri-siri kekalutan. Teori Pemimpin Agong pula antara lain percaya bahawa personaliti menentukan sebahagian besar keputusan dan sokongan politik manakala Teori Situasi pula meletakkan keyakinan kepada pemimpin yang berwawasan dan berani bertindak.
Kita tunggu.

Friday, August 29, 2008

pelaku politik, pemimpin & pengurus

Pengurus mengurus, pemimpin mencipta
Pengurus tanya bagaimana dan bila, pemimpin menyoal apa dan kenapa.
Pengurus fokus kepada sistem, pemimpin fokus kepada manusia.
Pengurus membuat perkara dengan betul, pemimpin melakukan perkara yang betul.
Pengurus mengekalkan, pemimpin mengubah dan membangun.
Pengurus mengawal, pemimpin mencambah kepercayaan.
Pengurus melihat jangka pendek, pemimpin memandang jauh ke hadapan.
Pengurus kekalkan status-quo, pemimpin menyanggah status-quo.
Pengurus melihat hasil akhir, pemimpin merenung horizon.
Pengurus meniru, pemimpin mencipta keaslian.
Pengurus perlu model, pemimpin menjadikan diri mereka model.


Nota: Betulkah begitu?

Bajet 2009

Saya masih meneliti teks laporan yang baru sahaja dibentangkan di Parlimen petang tadi. Sekali dengar dan baca, rasanya tidak banyak yang perlu dihalusi. Bagaimanapun, tunggu sajalah.

Thursday, August 28, 2008

zero-sum

Dalam politik, selalu juga diperkata orang bahawa tidak ada sesiapa yang menang atau kalah. Apa pun keputusan atau hasil daripada aktiviti politik - dalam bentuk pilihanraya misalnya - menang atau kalah sebenarnya tidak menjadi isu. Ke mana pun pengundi akan dibawa, akhirnya yang tertonjol bukanlah proses politik itu sendiri, tetapi lebih kepada apa yang akan dialami oleh rakyat kemudiannya. Yang menang dalam sesuatu pilihanraya hanya menang sorak, manakala yang dilihat kalah, hanya 'tewas' dari sudut keputusan pengundian. Tempoh lima tahun atau kurang daripada itu kemudiannya menjadi medan proses pembuatan keputusan dan perlaksanaan rencana-rencana khusus yang direkabentuk oleh pelaku-pelaku politik.
Anwar tidak menang, manakala Arif Shah bukanlah seorang yang tewas. Apa yang berlaku hanyalah pilihan pengundi yang menyimpan jangkaan dan harapan tertentu untuk tahun-tahun yang berbaki selanjutnya sebelum aktiviti politik seterusnya dicetuskan semula.
Pengundi - dan rakyat - sebenarnya hanya pemerhati.

Saturday, August 23, 2008

hak & keistimewaan

Isu peruntukan 10% tempat untuk bukan Bumiputera di UiTM memanglah berkaitan dengan hak dan keistimewaan. Cuma, yang perlu ditekankan - dengan kadar yang sama berat dan keutamaannya - adalah soal tanggungjawab. Setiap hak mesti diiring dan dijamin dengan tanggungjawab. Malangnya, hal ini tidak selalu diberikan perhatian pada setiap kali soal hak dan keistimewaan diangkat ke perhatian awam.

Maka, apa tanggungjawabnya?

Wednesday, August 13, 2008

Saya rujuk artikel "Keistimewaan UiTM", 13 Ogos 2008, Utusan Malaysia.

Maaf, ada sedikit kesalahan/kesilapan maklumat. Rencana itu sebetulnya dibaca saya sebagai "pensyarah" dan bukannya "dekan". Pangkalan data (data base) meja rencana Utusan mungkin masih belum mengemaskini status berkenaan walaupun sudah dimaklumkan beberapa kali. Pada beberapa hari lepas, memang digunakan "pensyarah", kemudian, tersalah pandang, sekali lagi "Dekan" digunakan tanpa disedari oleh jurnalis berkenaan.

Mungkin ramai orang sedang marah-marah dan beremosi atas isu 10% tersebut?

Harap maklum.

Wednesday, July 23, 2008

Kognitif

Emma, sedikit mengenai kognitif. Semoga bermanfaat.
”Dan Kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk (melaksanakan segala perkara) ugama yang mudah diterima oleh akal yang sihat” Al-Qur’an (87:8)


Apabila ditanya mengenai dirinya sendirinya, Sir Isaac Newton (1642-1727), yang terkenal kerana kajiannya mengenai Hukum Graviti, mengatakan:

”Saya tidak tahu bagaimana diri saya di mata dunia, tetapi bagi diri saya sendiri, saya seolah-olah budak lelaki yang bermain di pantai dan mengubah diri saya sekarang dengan mencari batu-batu dan kulit-kulit kerang yang kecil yang cantik, manakala lautan yang luas menghamparkan di hadapan saya, pelbagai benda yang belum pernah saya lihat.”


Keupayaan manusia untuk menggunakan pemikiran adalah sangat besar. Namun, potensi tersebut tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Hanya segelintir orang sahaja yang berpeluang untuk menyingkap kuasa pemikiran mereka ke tahap yang mereka sendiri tidak menduga pada awalnya. Mereka yang berupaya memanfaatkan kekuatan dan kekentalan mental itu berpeluang menyingkap tabir yang menutupi dunia pemikiran manusia. Mental yang tidak diperkukuh dan dilatih diibaratkan sesak dengan sarang lelabah yang tidak ketentuan. Selama mental bersarang, kepercayaan menjadi sukar untuk diubah kerana diikat dan dikakukan oleh kepercayaan yang sedia ada. Dan ia memerlukan keajaiban deria untuk memberi isyarat kepada mental bahawa sesuatu yang sukar itu sebenarnya boleh dilakukan, sedangkan semuanya boleh dilakukan sekiranya mental sentiasa dipelihara keupayaanya, seperti yang boleh direnungi daripada kefalsafahan kata-kata ini,

”Sebenarnya yang kerap membunuh manusia bukanlah disebabkan bekerja keras; sebaliknya kebimbanganlah yang lebih kerap membunuh manusia.”

Dalam satu kisah, Yuri Gagarin (1934-1968), angkasawan Russia, merupakan manusia pertama menjelajah angka lepas. Beliau adalah anak seorang petani. Melalui kejayaan penjelajahannya dengan kapal angkasa Vostok I pada 12 April 1961, Gagarin membuktikan bahawa manusia boleh mengatasi tekanan mental dan fizikal sewaktu mengelilingi bumi. Kejayaan itu adalah sesuatu yang tidak pernah diimpikan atau dilihat sebagai sesuatu yang mungkin oleh manusia pada zaman tersebut. Beliau meninggal dunia dalam satu kemalangan udara. Namun namanya kekal di dalam sejarah hidup manusia. Namanya, Gagarin, diabadikan kepada bandar kelahirannya di Russia.
Nota: Budi dengan pelbagai cara.

Wednesday, July 16, 2008

bila debat sebenarnya bukan debat

Seperti dilangsungkan dan disiarkan di tv malam semalam, debat antara Anwar Ibrahim dan Shabery Cheek berlaku dalam keadaan yang biasa-biasa sahaja. Shabery menggunakan pendekatan 'debat kolej' (menggunakan satu maklumat biasa yang diulang-ulang dengan cerita-cerita lama dan menyerang peribadi) manakala Anwar Ibrahim memperkukuh kedudukannya sebagai orator yang matang (tidak menyerang diri peribadi lawan) dan sukar dicabar kemahiran pembentangan maklumatnya. Pendekatan Shabery menjurus kepada tusukan personaliti, Anwar Ibrahim pula mengalaskan hujah dengan fakta-fakta yang dibalut dengan logik politik-ekonomi.
Debat malam tadi adalah permulaan yang sangat baik ke arah kematangan politik. Pembudayaan acara keilmuan sebegini berupaya mencelikkan mata rakyat atau pengundi untuk berfikir. Dari segi yang lain, kematangan ahli-ahli politik serta keupayaan mereka menguasai dan memanfaatkan maklumat serta disokong dengan kemahiran oratori akan membuka lembaran baru dari segi usaha untuk memprojekkan personaliti ahli politik yang mantap wibawa dan penguasaan maklumat mereka.

Friday, July 11, 2008

Bila kepemimpinan dikatakan berkesan

Radhi, ada banyak petunjuk mengenai kepemimpinan berkesan. Ini cuma sebahagian yang utama secara umum sahaja.

Berupaya menginspirasi orang lain untuk berusaha dengan gigih bagi melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan.
Berupaya mempengaruhi orang lain untuk bekerja dengan bersemangat untuk menyokong objektif-objektif prestasi organisasi.
Menghidupkan dan memperkasa daya wawasan dianggap sebagai ramuan utama kepemimpinan berkesan.
Kemahiran berkomunikasi dengan positif juga memberi kesan kepada kepemimpinan berkesan kerana ia mampu membina kefahaman.

Thursday, July 10, 2008

Mentaakul

Mentaakul - atau reasoning - jadi penting dan releven terutamanya apabila situasi krisis tercetus. Sebagai contoh, apabila banjir kilat menghuru-harakan Kuala Lumpur dan Kelang beberapa hari lepas, kaitan sebab dan akibat diperbahas tanpa henti. Begitu juga, sewaktu berlakunya insiden melondehkan seluar oleh kumpulan muzik yang menyerikan perhimpunan umum di Petaling Jaya baru-baru ini, kebanyakan pandangan menyuarakan mengenai itulah akibat daripada kesombongan dan kedegilan penganjur yang meneruskan perhimpunan itu. Dalam kes yang berlainan, isu-isu seperti peranan dan sumbangan Petronas kepada rakyat, kemelut badan kehakiman, dan wibawa ahli-ahli parlimen di institusi tersebut menjadi bualan yang membuka lebih banyak ruang dan peluang wacana berpanjangan, rasmi dan santai.
Arus perdana dalam soal kefalsafahan dan ketinggian akal budi era ini memandang berat kepada wibawa dan keupayaan individu untuk mengemukakan soalan-soalan yang berkualiti, bukannya jawaban yang memuaskan hati. Suka atau tidak, itulah nilai dan tahap kewibawaan yang diserapkan dan disebarkan secara global: siapa yang bertanya soalan yang bagus dan baik, maka dialah yang dianggap sebagai berpengetahuan kerana setiap soalan yang baik mengandungi pentaakulan atau reasoning yang baik. Jawaban yang berjela-jela - yang selalunya bertujuan untuk membenarkan pendapat - sebenarnya tidak mencerminkan wibawa individu.
Atas perkiraan itulah, mungkin sangat baik untuk dipertimbang kemungkinan mewajibkan semua ahli politik yang mengisi kerusi-kerusi di parlimen supaya lulus ujian sejarah dan klefalsafahan terlebih dahulu. Dalam sejarah sistem politik dan parlimen United Kingdom, prasyarat itu pernah menjadi asas penting yang diperkira oleh sistem di sana. Jika seperti ditunjukkan sekarang - antara masalah, isu dan gejala pun tidak upaya dibeza-bezakan, bagaimanakah soal-soal yang lebih berat - dalam konteks klasifikasi ilmu - akan didebatkan dan dibincagkan secara terbuka? Apa pilihannya? Inteligensia atau intelektual? Fasih maklumat atau redha ilmu?

Wednesday, July 09, 2008

Yang Tidak Kelihatan

1
Dalam realiti politik semasa, yang diutamakan adalah hasil, bukannya proses-proses dalam usaha untuk memperoleh hasil itu sendiri. Tahap kematangan budaya politik komuniti menetapkan hasil sebagai petunjuk nyata kepada pencapaian, dan bukannya cara bagaimana hasil didapatkan. Dengan kata lain, politik ala Machiavelli menjadi releven tatkala rakyat berasa susah. Integriti bukanlah secantik mana ia diperagakan, tetapi seburuk mana yang ia tidak kelihatan.
2
Dalam kemelut kepemimpinan politik hari ini, beberapa persoalan membimbangi rakyat: (i) pemimpin mana yang seberani pemimpin lampau; (ii) pemimpin mana yang boleh dipercayai kepemimpinannya; (iii) pemimpin mana yang teguh prinsip dirinya dan tidak dikatakan rakyat mudah dilentur ke sini sana.
3
Secara asasnya, ekonomi berkaitan langsung dengan rumahtangga. Rumahtangga ertinya sebuah rumah yang dilengkapi dengan komponen yang asas - keluarga dan barangan (makanan dan keperluan lain). Bijakkah sekiranya sebarang polisi atau keputusan dibuat tanpa memberatkan soal rumahtangga terlebih dahulu? Misalnya, yang mana dilihat lebih baik: Hadiah RM1 Juta kepada pemenang pingat emas olimpik (yang tidak memberi makanan kepada rumah-rumahtangga) atau voucher roti atau telur percuma/subsidi RM1 Juta kepada rumah-rumahtangga yang berkeupayaan kewangan kurang 1000? Ada ungkapan popular yang menyebut, "Jangan berfikir sewaktu perut kosong". Wajarkah banyak rumahtangga dibiarkan membuat banyak keputusan sewaktu lapar? Ini soalan tahap tadika, paling asas, tapi jarang diungkap kerana ia soalan untuk kanak-kanak. Jangan lupa, kanak-kanak adalah makhluk paling jujur!

Wednesday, July 02, 2008

Kemelut Ketaatan Politik

Agak menarik mengikuti pemikiran menteri ketika disoal oleh jurnalis dengan pelbagai pertanyaan. Misalnya, dalam program berita malam tadi, seorang menteri ditanya pandangannya mengenai tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memohon perlindungan daripada pihak kedutaan Turki baru-baru ini. Antara lain, menteri berkenaan - Datuk Seri Syed Hamid Albar serta beberapa personaliti politik lain - termasuk Ezam, Hishamuddin dan Shahidan - mengungkap soal kesetiaan, keperibadian dan kewibawaan politik.
Ketaatan politik mungkin agak mudah untuk dibaca haluannya kerana tindakan menunjukkan pendirian. Bagaimanapun hal ini bukan hanya berkaitan dengan isu tindakan semata-mata. Sepertimana ditunjukkan oleh Anwar Ibrahim melalui pemikiran beliau yang disiarkan dalam banyak penerbitan - misalnya melalui artikel panjang Brinkmanship pada tahun 2005 dahulu - menyimpulkan bahawa penerimaan Anwar terhadap sistem politik dan polisi pemerintahan adalah berbelah bagi. Kepercayaan terhadap sistem yang ada sudah meluntur. segala institusi serta manusia di dalamnya sudah tidak dipercayakan lagi. Di kalangan orang awam, hal ini mengelirukan, dan sangat menyulitkan mereka untuk melihat secara objektif.
Apa pun, pemikiran Melayu agak mudah dibaca kerana ia sangat konsisten dengan penyerlahan sejarah. Menerima sesuatu atau seseorang adalah sikap dan tabiat luar biasa alam Melayu. Mudah marah dan cepat pula mengampun - tanpa melupakan dendam - adalah menifestasi biasa yang sudah diterima umum.
Ketaatan politik sentiasa menjadi bualan penting dan mendominasi. Di negara jiran, hal ini menjadi perkiraan penting yang diamalkan dalam pentadbiran. Sebagai contoh, jawatan-jawatan penting seperti juruterbang jet pejuang diperuntukkan khas kepada sesuatu kaum sahaja atas pertimbangan ketaatan politik dan negara.
Di Tanah Melayu ini, itu merupakan isu yang sangat penting kerana pada kenyataannya, soal penerimaan bukan sahaja melibatkan komuniti bukan Melayu atau bukan Islam semata-mata sebagaimana ditunjukkan melalui Forum Kontrak Sosial anjuran Majlis Peguam baru-baru ini, malah turut melibatkan orang-orang Melayu sendiri. Gullick (1998:147) dan Milner (1982:2) umpamanya memerhatikan bahawa di kalangan komuniti Melayu sendiri pun, para penduduk asal sesuatu tempat memandang pihak imigran “Melayu” yang lain (yang dikenal sebagai ‘orang dagang’) sebagai orang asing yang tidak dialu-alukan; ini memanglah agak ironis kerana sebagaimana menurut Milne, memang betul orang-orang Melayu yang meninggalkan kampung halaman dan “merantau” di dalam ‘alam Melayu’ yang bahasa mereka adalah sama, manakala ciri budaya mereka – seperti monarki dan Islam - adalah pemandangan yang sama, namun dari segi identiti dan ketaatan politik, tidak terdapat unsur kesatuan sama sekali.
Jadi, dalam soal kemelut politik hari ini, ketaatan politik sesiapa pun boleh dipersoal bila-bila masa.
Kesimpulan awalnya: Ketaatan politik perlu pentafsiran semula.

Monday, June 30, 2008

Warkah Kesetiakawanan Kepada Art

Salam sejahtera & dirahmati Allah subhanahuwataala,

Kebetulan, yang waktunya kurang lebih sama tiga tahun lepas, hal itu - yang aku sangka sudah luput dek hayunan masa tetapi rupa-rupanya masih diungkapkan orang dan kelihatannya seperti tidak berpenghujung - terjadi. Perkara itu aku sudah buang jauh daripada ingatan. Kulakukan demikian bukan kerana ianya menyakitkan, tetapi lebih kepada keredhaan; bukan kerana dendam tetapi lebih kepada keinsafan; bukan juga kerana kegundahgulanaan malah lebih kepada penyingkiran ketidakpastian; dan bukan kerana paksaan sebaliknya hanya lebih kepada pilihan dan keputusan.
Kesetiakawanan menuntut lebih daripada sekadar sikap dan tabiat baik semata-mata. Ia tidak juga hanya menayangkan adegan-adegan taburan budi dan kutipan jasa baik yang menjadi pulangan kepada pemberi dan penerima. Kesetiakawanan tidak semestinya bersifat dua hala, yang datang dan yang pergi. Tidak juga kesetiakawanan itu hadir dalam bentuk berpasangan, putih dan hitam, baik dan buruk. Ada yang lebih daripada itu, dan sebahagiannya bergantung kepada pemilik dan penjaga kesetiakawanan itu sendiri. Kesetiakawanan seharusnya dibaluti kejujuran; disuburi ihsan; dibelai keikhlasan; dilindungi amanah dan kewajiban; dikeraskan oleh usaha meskipun bermakna perlu ke tahap melampaui segala upaya; dan dipertahan dengan kemuliaan.
Kesetiakawanan adalah ibarat embun yang tidak berhenti-henti menitis di permukaan daun. Kehadiran embun mungkin tidak selalu dihargakan lantaran titisannya berdikit-dikit. Namun, sifatnya yang berterusan, yang tidak pernah jemu menjengah permukaan daun menjadikan embun tidak pernah bersalah atas sifatnya yang kelihatannya tidak begitu berjasa apa-apa sehinggalah sang manusia yang hampir mati kehausan dapat mencicip titisannya; tidak perlu banyak, namun cukup untuk memanjangkan tempoh hayat.
Kesetiakawanan sentiasa tahan meredah goncangan nafsu dan amarah. Ia bisa melunturkan keinginan meluap yang barangkali berupaya menjadikan manusia tersasar arah. Namun, tiap yang berharga jarang dinilaikan orang setinggi-tingginya dan secukup-cukupnya. Begitulah harga kesetiakawanan. Ada ketikanya, ia seperti tidak ada apa-apa: adanya ia tidak berguna, dan bila ia tiada, tidak pula dicari-cari kehilangannya kerana memang ia selamanya seperti tidak pernah ada.