Monday, November 13, 2006

Akal Budi 63 - Polisi Awam

Memetik kata-kata Perdana Menteri bahawa beliau memerlukan lebih daripada satu penggal untuk membangunkan negara, dalam pengajian dasar awam mana-mana kerajaan, biasanya kenyataan seperti itu dirujuk sebagai pendekatan incrementalism, yang bermaksud kerajaan akan menggunakan pendekatan secara bertahap-tahap atau berperingkat-peringkat untuk melaksanakan program-program pembangunan. Biasanya, dasar dan pendekatan seperti itu digunakan dengan memikirkan 'kesinambungan' daripada dasar-dasar serta pendekatan-pendekatan yang digunakan sejak pemerintahan kerajaan yang lalu atau sebelumnya, dan bukannya terpisah-pisah sebagai sesuatu yang benar-benar baru pada setiap kali penambahan dilakukan. Ia lebih melibatkan penyesuaian dan penambahan sedikit sebanyak dari segi pendekatan dan komponen sokongan.
Momentum, atau rentak pelaksanaan dasar itu mestilah sentiasa dipantau kerana selalunya isu yang berbangkit bukanlah pada kandungan program-program pembangunan, sebaliknya lebih kepada melibatkan soal pelaksanaan serta pendekatan program. Sekiranya pendekatan program pembangunan tidak digarisi dengan cermat sebaik-awal permulaannya, maka program pembangunan akan diheret menjadi komitmen yang akan membebankan kerajaan meskipun kandungan program dianggap paling baik secara teoritis atau luarannya.