Tuesday, November 07, 2006

Akal Budi 58 - Bangsa Malaysia II & Ras (Race)

Ekoran kenyataan berintelek Datuk Abdul Ghani Osman (Menteri Besar Johor) semalam (6 November 2006), banyak reaksi diperlihat oleh beberapa ahli politik. Setelah membaca kesemuanya, jelaslah bahawa yang menjadi isu besar dalam polemik Bangsa Malaysia adalah pada istilah "bangsa". Dalam banyak-banyak pendapat yang dikemukakan itu, pandangan Datuk Dr. Chua Soi Lek (Menteri Kesihatan) mungkin agak lebih tepat apabila beliau membangkitkan soal kekeliruan istilah 'bangsa' sebagaimana yang digunakan oleh penutur-penutur bahasa Melayu. Seawal 1950an, apabila kebanyakan negara besar di dunia menggunakan istilah 'nation' untuk menggambarkan sebuah negara sebagai suatu sistem politi yang lengkap segala komponen budaya dan politik - yang berpaksikan identiti khusus - di kalangan rakyatnya, negara kita mengangkat istilah 'bangsa' sebagai 'ras'. Tambah mengelirukan, United Nations juga diterjemah sebagai "Bangsa-Bangsa Bersatu"; negeri dan negara pula langsung disekalikan sebagai 'Negara' (state).

Ras ialah spesis-spesis yang dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan besar yang berlainan biologi mereka. Tapi perbezaan itu pula tidaklah sampai mengasingkan kumpulan-kumpulan itu dari segi kepelbagaian biologi mereka sama sekali. Oleh itu, selalunya keutamaan yang ditekankan, misalnya dalam soal bangsa Malaysia ini adalah pada identiti kumpulan. Wawasan 2020 merujuk bangsa Malaysia itu lebih kepada 'orang-orang Malaysia', sama seperti apabila sesiapapun merujuk orang-orang lain sebagai, misalnya 'orang Perancis' atau 'orang Arab', ataupun malah 'orang Penan', 'orang Melanau' dan seumpamanya.

Oleh itu, bangsa Malaysia - sepertimana Timbalan Perdana Menteri katakan - tidak lebih daripada 'state of mind' - atau 'keadaan minda' yang membayangkan bahawa kita adalah 'orang yang menjadi rakyat Malaysia'. Tidak ada perkiraan kumpulan dari segi kelainan biologi apabila bercakap mengenai 'bangsa Malaysia'. Yang ada cuma, identiti setiap orang yang telah diiktiraf oleh Perlembagaan Persekutuan sebagai rakyat Malaysia. Oleh itu, jika ingin tahu seseorang itu daripada kumpulan yang mana, perlulah dirujuksilang kepada perincian yang digarisi oleh Perlembagaan. Lalu jadilah seseorang itu ahli sesebuah kumpulan biologi, samada dalam kumpulan besar Bumiputera (Melayu, orang asli dan kumpulan etnik yang diiktiraf sebagai Bumiputera) atau pun 'bukan Bumiputera' (selainnya).