Monday, November 06, 2006

Akal Budi 56 - Keluhan politik

Satu daripada beberapa sifat politik ialah membetulkan. Politik sentiasa diharapkan untuk mendengar dan meredakan keluhan. Itulah asas istilah 'politics' (atau, polis). Kata akar politik menurut Greek lama memang tidak molek. Ini dijelaskan oleh Machiavelli. Namun tradisi keilmuan Islam pula meletakkan politik sebagai 'siasah' (urusan mengatur dan mentadbir masyarakat), sesuatu yang dianggap mulia (noble) dan ada pertalian langsung berkaitan kontrak atau perjanjian kewahyuan antaraTuhan dengan manusia.
Begitulah, misalnya ketika Perdana Menteri ke empat, Tun Dr Mahathir mengeluh mengenai ketiadaan ruang untuk bersuara, politik sepatutnya berupaya meredakannya. Hal ini tentu agak tidak menyelesakan sesiapa pun sekiranya berlaku dalam negara ini, yang sedang mengeraskan usaha untuk mematangkan siasahnya. Jika tidak benar, kebenaran seharusnya diserlahkan. Jika benar, maka meletakkan sesuatu kembali ke tempat haknya, sepatutnya dipertanggungjawab kepada penguasa sementara sistem politik. Sekali lagi, political correctness menjadi aliran yang terlihat dalam keadaan seperti ini kerana sebahagian besar penawar berada di tangan penguasa sebenar media massa.