Thursday, June 21, 2007

Quality versus Adab

Sewaktu berbincang dengan San pada suatu mesyuarat pagi semalam di HEP , soal 'Q' (kenapalah gerakan kualiti di negara ini memilih untuk menggunakan 'Q' yang sangat asing pada lidah Melayu!)atau 'Kualiti' ditimbulkan. Bertahun-tahun digerakkan, entah berapa besar belanja sudah dikeluarkan, acara-acara kualiti masih terus sekadar menjadi pesta-pestaan. Pembudayaannya terlihat hanya pada simbol dan pengacaraan sahaja. Khairul kemudian bertanya, "Kualiti atau adab yang perlu didahulukan?"

Terserah.

Pengertian ‘adab’ secara lebih bermakna dijelaskan sebagai

"Disipilin tubuh jasmani, minda dan roh; disiplin yang meletakkan keupayaan dan potensi fizikal, intelektual dan kerohanian pada kedudukan yang sebenarnya berdasarkan darjat dan tahap-tahapnya yang sewajarnya."

Adab menggambarkan sifat-sifat adil, kebijaksanaan dan hikmah. Sekaligus, adab menjadikan manusia sentiasa mengutamakan keadilan yang dicetuskan melalui hikmah dan kebijaksanaan. Ia melibatkan pengakuan dan amalan yang terpamer secara langsung.

Sebagai contoh, baca, Syed Muhammad Naquib Al-Attas, (1991:23). The concept of education in Islam. A framework for Islamic philosophy of education. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilisation.