Monday, January 11, 2010

MENGENAI NEGARA YANG TUA & MERAPUH

Daripada beberapa pandangan yang saya terima, saya lebih menyetujui untuk percaya bahawa soal pembangunan - terutamanya dalam situasi kalut seperti hari ini yang diasak dengan cabaran-cabaran kepercayaan khususnya - pembangunan dan kemantapan sesebuah negara bukanlah berlaku secara kebetulan. Semua perkara dilatarbelakangi sebab dan menghasilkan akibat.

Ambil misalnya pandangan Ibn Khaldun dan Shah Wali Allah. Ibn Khaldun mengemukakan pemikirannya yang penting mengeni sains sosial baru yang antara intipati pemikirannya adalah kenyataan bahawa masyarakat merupakan organisme yang tumbuh berkembang, matang dan menjadi tua, bukan kerana kebetulan atau kerana perintah suci tetapi kerana punca-punca sebenarnya yang menyebabknnya. Menurut beliau, tidak ada kebetulan dalam sejarah sosial tetapi semata-mata sebab dan akibat. Beliau percaya sebab utama pembentukan masyarakat adalah keperluan.

Shah Wali Allah pula antara lain, beliau melihat pembangunan dari sudut perkembangan yang dilalui oleh masyarakat khususnya dari segi ketamadunan, budaya dan institusi-institusi sosial. Beliau juga menyentuh mengenai perbezaan antara negara Islam dan negara muslim. Beliau turut menerima pengaruh perubahan sebagai sesuatu yang memberi kesan besar kepada pembangunan manusia dan negara. Antara tulisannya yang dianggap hebat adalah "Hujjat-Ullah-il-Baalighah", yang menangani pelbagai persoalan Islam di kalangan masyarakat-masyarakat beragama Islam.

Nota: Ibn Khaldun (m.808/1406), ahli falsafah sejarah, hidup semasa keruntuhan empayar Islam di Barat.Shah Wali Ullah (1703-1763), antara pemikir Islam terulung, dilahirkan pada tahun 1703 sewaktu agama Islam menerima cabaran terhebat di India ekoran kematian Aurangzeb.