Thursday, November 01, 2007

Politik dan Pelakon Politik

Paparan media mengenai sanggahan Dato' Radzi Sheikh Ahmad terhadap kenyataan Menteri Besar Perlis mengenai keperluan tenaga asing di negeri Perlis tentu sahaja menimbulkan pertanyaan.
Pertama, MB Perlis bercakap mengenai pendirian dan 'polisi' Kerajaan Negeri yang mengimpikan penggunaan secara optimum tenaga kerja tempatan; Dato' Radzi pula bercakap mengenai 'rumahtangga' MB Perlis (termasuk mengenai bilangan pembantu rumah di kediaman MB Perlis!).
Kedua, MB Perlis bercakap mengenai perancangan berunsurkan futuristik dalam soal perancangan gunatenaga tempatan dalam konteks Pembangunan Ekonomi Koridor Utara; Dato' Radzi pula bercakap mengenai soal sumber tenaga kerja asing yang diperlukan untuk negeri Perlis.
Ketiga, kelihatannya seperti realiti 'tiga-peringkat' kerajaan (Pusat; Negeri; Tempatan) tidak dimurnikan oleh semangat dan falsafah yang setara?
Dari sudut pentadbiran dan pengurusan kerajaan, karenah politics & political actors sentiasa dinanti-nantikan oleh pelaksana polisi (policy executors).