Saturday, November 24, 2007

Peranan Akhbar

Ray,
di negara ini, terdapat tidak kurang 31 akhbar arus perdana yang dijual di pasaran. Hampir kesemua akhbar di negara ini berorientasikan etnik. Bergantung kepada perspektif (atau teori) mana yang digunakan, seperti media massa lain, akhbar sebenarnya memainkan beberapa peranan politik.
Peranan tersebut antara lainnya termasuklah:

(1)melaporkan dan mewakili pandangan popular pihak-pihak berkuasa; (2) memaklumkan kepada masyarakat keputusan dan tindakan kerajaan serta mendidik pengundi; dan (3) memainkan peranan sebagai ‘pelindung’ kepentingan rakyat, termasuklah membela hak-hak orang awam melalui pendedahan isu dan berita untuk tatapan pihak berkuasa dan orang ramai. Dengan ini di fikiran, konsep-konsep kebebasan misalnya dari segi mendapatkan maklumat, menyoal dan melaporkan berita sentiasa releven dalam dunia media massa.