Wednesday, November 07, 2007

Autobiografi

Saya setuju dengan pandangan Zulhilmi (UUM). Buku-buku autobigrafi memang semakin banyak dan laku pula di pasaran. Namun hanya beberapa judul sahaja yang dianggapnya berkualiti. Berkualiti dilihat daripada beberapa segi – sudut pengkisahan yang tidak berpaksikan ’aku’ semata-mata; tema dan plot cerita yang ’inwards’ atau meneroka peribadi sendiri semata-mata; isu-isu yang ditonjolkan meliputi elemen universal dan holistik.

Banyak contoh terbaik yang saya fikir boleh disebut di sini, antaranya: Hayat Muhammad SAW (Haekal); Road to Mecca (Muhammad Asad) dan View from the summit (Sir Edmund Hillary).