Monday, March 12, 2007

Akal Budi 91 - Tidak kena

Penulis-penulis yang hanya memperkata mengenai buku-buku karangan mereka sendiri samalah seperti ibu-ibu yang hanya bercakap mengenai kehebatan anak-anak sendiri! Pengaruh individualisme Amerika semakin kuat mengakarumbi!