Monday, October 16, 2006

Akal Budi 43 - Curiga

Permintaan Presiden Gerakan supaya kerajaan menjelaskan bagaimana pengiraan 18.9% pemilikan harta/ekuiti Bumiputera dibuat oleh EPU memang menarik. Walaupun permintaan itu disambut dengan positif oleh Timbalan Perdana Menteri, namun tindakan Presiden Gerakan itu menimbulkan sedikit persoalan berkenaan semangat perikatan dalam konteks kerajaan dan sistem kabinet negara Malaysia. Falsafah kerjasama melalui perikatan antara beberapa parti antara lainny adalah bertujuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam persekitaran yang terkawal dan difahami - seperti dalam mesyuarat mingguan kabinet yang diadakan biasanya pada hari rabu - dan bukannya menggunakan media, terutamanya dalam soal-soal yang dianggap genting kepada kerajaan seperti dalam isu pemilikan ekuiti antara komuniti di dalam negara ini.