Monday, October 02, 2006

Akal Budi 32 - Mentadbir Bandar

Saya ikuti dengan teliti pengumuman kerajaan mengenai penubuhan Lembaga Kemajuan Bandar (LKEB) yang akan mengambilalih peranan UDA. Difahamkan lembaga tersebut akan memainkan peranan utama dalam menambah penyertaan Bumiputera dalam perniagaan di bandar-bandar.

Sambil menantikan maklumat yang lebih banyak berkenaan terma-terma rujukan bidang tugas LKEB itu, saya fikir LKEB tentunya memerlukan sokongan dan kerjasama baik daripada agensi-agensi lain yang turut mengongsi matlamat yang kurang lebih sama dengan LKEB, terutamanya mungkin Dewan-Dewan Perniagaan Melayu.