Saturday, February 07, 2009

TADBIR & URUS

Dari perspektif politik, Tanah Melayu ini unik kerana adanya institusi raja sebagai komponen utama. Itu asas sistem politi di sini. Oleh itu, aspek pentadbiran negara ini kelihatannya agak lain dengan amalan di tempat-tempat lain.

Negara perlu ditadbir, bukannya diurus. Istilah 'mentadbir' tidak sama dengan 'mengurus'. Mentadbir negara bukan semudah memulakan dan mengurus sebuah kilang - asal ada modal maka bolehlah memohon memulakan perniagaan secara rasmi. Mentadbir bukan hanya melibatkan kuasa politik meskipun kuasa politik itu diperlukan untuk dipercayakan bagi urusan-urusan pentadbiran.

Ambil contoh amalan pentadbiran Inggeris di Tanah Melayu. Implikasi langsung pentadbiran Inggeris di Tanah Melayu pada masa lampau boleh dilihat dengan mudah. Kawasan kampung dan luar bandar dibiarkan terpinggir. Penglibatan dalam kegiatan ekonomi dan politik disekat pada tahap minimum kerana Inggeris bimbang - berdasarkan pengalaman mereka menjajah India misalnya - menyebabkan rakyat bangkit setelah mendapat pendidikan dan pengalaman dari luar. Ini yang diakui misalnya oleh para pegawai Inggeris di Tanah Melayu yang mengatakan bahawa warga peribumi sewajarnya dikekalkan dengan kegiatan tani dan ketukangan tangan. Sedangkan untuk membangun sektor ekonomi, boleh dilaksanakan melalui penglibatan buruh-buruh asing dari China dan India.

Tilman (1964) memetik lapo­ran Pemangku Residen-General Negeri-Negeri Melayu Bersekutu :

"The general policy of the British advisers has been to interfere as little as possible with the manners, customs, methods and prejudices of the different nationalities composing the population of the States; to interfere not at all in matters touching the Mohammadan religion - the religion of the Malays; to attract capital - European, Chinese and other; to encourage the immigration of Chinese, Indian and other labourers; to assist the development of the mineral and agricultural resources of the States..."

Pentadbir Tanah Melayu pada waktu itu sedar dengan sepenuhnya potensi kacau-bilau yang akan berlaku sekiranya hal ehwal adat-istiadat dan resam Melayu disentuh walau dengan apa cara sekali pun. Semua golongan - khususnya partisan - faham mengenai hal ini melainkan mereka tidak mendalami susur-galur sejarah negara ini atau mungkin sengaja menutup mata mengenai fakta tersebut.

Bila institusi raja disanggah, malah - jika menurut media - disaman, yang disanggah dan disaman itu adalah sistem politi negara ini sendiri.