Tuesday, February 10, 2009

SELAMANYA MACHIAVELLIAN

1. Sesiapa yang mendalami falsafah politik dan ekonomi selalunya agak biasa dengan nama-nama Machiavelli dan Locke. Umumnya kedua-dua mereka melihat struktur sesebuah kerajaan dalam perkaitannya dengan kepentingan kerajaan dan individu.

2. Pemikiran Machiavelli mengenai kekayaan dan idea Locke mengenai keadaan semulajadi memberi makna yang pelbagai kepada dunia politik.

3. Machiavelli percaya bahawa politik adalah gelanggang yang penuh dengan unsur ketidakpastian yang mempamerkan cita-cita, penipuan dan keganasan sekaligus menjadikan ‘kebaikan bersama’ sebagai sesuatu yang tidak wujud sama sekali.

4. Locke pula mendakwa masyarakat madani atau masyarakat politik wujud hanya untuk melindungi hak-hak individu. Dengan kata lain, kedua-dua mereka menganggap kegiatan-kegiatan politik sebagai matlamat yang menghalalkan cara semata-mata.

5. Dengan itu, sebagaimana Machiavelli tunjukkan melalui pemikirannya, rasuah, cita-cita dan pemerintahan kuku besi adalah pemandangan yang biasa yang tidak seharusnya dihairankan atau dibimbangi.

6. Oleh itu, relevenkah untuk mencari siapa yang betul?