Monday, October 06, 2008

seminar 1

Kertas kerja berjudul "Alam & sistem politi Malaysia: Satu pandangan holistik mengenai wibawa media dalam konteks budaya politik Malaysia". Kertas pemikiran ini mengutarakan perbincangan mengenai sistem politi Malaysia serta aktiviti-aktiviti politik yang dilihat secara khusus dari sudut pengamalan media. Liputan ini dipilih atas beberapa alasan, antaranya yang utama termasuklah berkenaan aliran pendekatan media serta pemilihan isu-isu yang menyumbang kepada keputusan politik dalam kerangka budaya politik Malaysia. Ini terutamanya dengan memusatkan tumpuan pemerhatian dan perbincangan kepada Pilihanraya Umum ke 12. Kertas ini juga menumpukan perbincangan kepada isu-isu yang berkaitan – secara langsung dan tidak langsung – dengan ideologi dan pendekatan media; evolusi budaya politik; dan pandangan mengenai politk dan politi Malaysia secara ringkas. Kertas pemikiran ini akan dibentangkan pada Seminar Politik Malaysia anjuran Universiti Teknologi MARA Sabah pada 28-30 Oktober 2008 di Kota Kinabalu.