Friday, July 11, 2008

Bila kepemimpinan dikatakan berkesan

Radhi, ada banyak petunjuk mengenai kepemimpinan berkesan. Ini cuma sebahagian yang utama secara umum sahaja.

Berupaya menginspirasi orang lain untuk berusaha dengan gigih bagi melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan.
Berupaya mempengaruhi orang lain untuk bekerja dengan bersemangat untuk menyokong objektif-objektif prestasi organisasi.
Menghidupkan dan memperkasa daya wawasan dianggap sebagai ramuan utama kepemimpinan berkesan.
Kemahiran berkomunikasi dengan positif juga memberi kesan kepada kepemimpinan berkesan kerana ia mampu membina kefahaman.