Thursday, March 19, 2009

KITA TIDAK BERASA SALAH

Kita tidak pernah berasa salah”.
Judul makalah tulisan Tan Sri Awang Had Salleh itu, yang disiarkan di Dewan Budaya beberapa tahun lampau menerpa secara tiba-tiba di fikiran saya.

Keadaan seperti hari-hari yang dilalui sekarang ini mengingatkan saya betapa ketidakpedulian manusia mengenai kebanyakan hal dalam kehidupan ini - yang selama ini dianggap perkara yang paling asas - menjadi sehabis sukar sedangkan perkara yang sebelum ini – yang dikatakan amat sulit - kelihatannya semakin tidak menjadi apa-apa.

Sejarah bahasa amat mudah. Dalam mana-mana tamadun sekalipun, sama ada bahasa itu dalam bentuk yang perlu diucapkan mahupun secara yang tidak perlu dituturkan, menggunakan kepulan asap umpamanya, peranan utama bahasa adalah untuk berhubung. Perlambangan, ritualisme dan estetika kemudiannya menjadi komponen-komponen penting yang membezakan penutur. Lalu, bahasa melengkapkan wajah luaran para penutur sesuatu bahasa itu sendiri.

Dalam keadaan tertentu, bahasa turut menjadi penerang kepada makna dalaman nilai dan falsafah para penutur. Tidak hairanlah apabila dalam kumpulan penutur tertentu, bahasa kemudiannya menjadi petanda kepada sifat dan pembawaan budaya penutur. Bahasa kemudiannya bukan sahaja mencerminkan sifat dan watak fizikal penutur (lembut, ganas, langsung ataupun berlapik secara cermat), malah bahasa turut menempiaskan aspek kefalsafahan para penutur.

Kemudian, perjalanan bahasa diluncurkan dengan lebih jauh sehingga diupayakan dan diwibawakan dengan tanggungjawab untuk mentadbir hal-hal politik, hal-hal siyasah semata-mata untuk meletakkan masyarakat dalam acuan adab tertentu. Bahasa bergantung kepada penutur. Selama mana penutur setia mengucapkan apa sahaja kata-kata yang diketahui dan difahami bukan sahaja oleh dirinya sendiri malah oleh orang lain yang berada dalam kelompok yang sama , selama itulah juga bahasa akan kekal menjadi alat untuk menyampaikan niat.

Jadi, sesuai dengan sifatnya yang bernyawa, bukanlah sesuatu yang pelik untuk melihat bahasa dalam kaitannya dengan siyasah, mahupun dengan politik. Jika tidak, masakan dibezakan antara bahasa sebagai Bahasa Kebangsaan dengan bahasa sebagai Bahasa Rasmi.

Asmah Hj Omar, sarjana ulung Linguistik Bahasa Melayu pernah menyebut,

From this date and for the years to come, it will perhaps be superfluos to endorse a distinction between the national language and the official language. Countries like Indonesia and Thailand, and those more developed ones like Britain, the United States and so on, do not see a need for distinguishing the national from the official language.” (daripada buku: Malay in its sociocultural context (1987), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka, halaman 3).

Untuk apa menafikan kenyataan bahawa bahasa boleh dipolitikkan?

Tidak ada apa-apa yang salah mengenai itu. Bahasa sememangnya bersifat sangat politikal. Bahasa dijadikan alat menyemai ideologi. Bahasa dijadikan senjata untuk mempertahan dan menyerang. George Orwell, pengarang The Animal Farm, yang sangat dikenal oleh pelajar-pelajar Bahasa Inggeris menggunakan bahasa dengan amat berkesan untuk menggambarkan realiti politik. Tidak kurang juga keadaannya dengan apa yang dihasilkan dengan cara amat berkesan oleh Shahnon Ahmad melalui Shit-nya.

Hassan Ahmad, dahulunya Ketua Pengarah Dewan Bahasa & Pustaka pernah mengungkapkan melalui ‘prakata’ di buku Asmah (yang di atas tadi) bahawa,

“A language gets its life from its milieu which not only comprises the speakers but the other languages as well”.

Perlukah kita berasa salah? Sudah habiskah segala pilihan yang tinggal?