Thursday, July 26, 2007

Istilah "Melayu"

Gan & Shan,

Maklumat yang saya peroleh daripada pembacaan setakat hari ini menunjukkan istilah Melayu mula diperluas pengertiannya dalam kaitannnya dengan Filipina sejak abad 17. Itu meliputi ruang Nusantara. Ada sarjana - seperti Collins dan Antonio de Marga - yakin bahawa ada kaitan antara satu suku bangsa di Filipina dengan bangsa Melayu. Malah mereka turut yakin bahawa suku bangsa Tagalog tentunya tumbuh daripada 'bangsa Melayu' kerana 'kesamaan yang dekat antara bahasaTagalog dan Melayu, kesamaan warna kulit dan bentuk badan, kesamaan pakaian yang mereka gunakan tatkala kedatangan Sepanyol, dan akhirnya kesamaan adat resam serta upacara...'

Mungkin ada maklumat-maklumat lain yang boleh menyumbang lebih banyak kepada pencarian anda berdua.

Selamat mencari.