Saturday, February 24, 2007

Akal Budi 84 - Pengarang & Kepengarangan


Perubahan sentiasa memerlukan kefahaman. Saya bersetuju dengan apa yang diucapkan oleh Dato' Dr Firdaus Abdullah (KP DBP) sewaktu majlis penyampaian hadiah Sayembara Mengarang DBP pada 23 Februari 2007 yang diadakan di DBP-KL. Dengan kata lain, beliau menekankan kepentingan manusia untuk memahami apa sebenarnya yang dilaksanakan untuk berubah secara falsafah dan konkrit.


Pada waktu yang sama, saya turut memperoleh kefalsafahan pemikiran Pak Samad - Sasterawan Negara Dato' A. Samad Said - yang melihat pengarang dan kepengarangan sebagai proses yang seharusnya mesra dan membantu manusiawi.


Pemikiran seumpama itu - yang lahir daripada manusia yang sentiasa membudayakan pembawaan merendah diri dan hati seperti Pak Samad itu - barangkali sudah cukup untuk semakin menyedarkan bahawa ada banyak soalan yang manusia tidak mampu menjawab atau sengaja mengelak untuk berhadapan dengan soalan-soalan itu.


Dalam keadaan yang sama, kepengarangan dan kesungguhan manusia-manusia seperti Faisal Tehrani, Azizi Hj Abdullah dan SN Shahnon Ahmad sentiasa teruji dan terbukti.