Monday, February 12, 2007

Akal Budi 79 - Mengenai kesantunan

Riz,
Saya percaya sesuatu hal itu - walau diyakini betul dan benar faktanya - sudah cukup untuk membuatkan seseorang mencetuskan benih-benih pembohongan sebaik sahaja dia mengulangi apa-apa sahaja yang didengarinya lalu disampaikannya kepada telinga-telinga orang lain.