Thursday, September 07, 2006

Akal Budi 22 - Mengenai Kuasa & budibicara

Perbezaan pandangan antara pihak Polis Di Raja Malaysia dengan jemaah menteri - yang dicetuskan oleh Menteri Pengangkutan - mengenai pengurangan kadar kompaun kesalahan lalulintas dilaporkan oleh akhbar sebagai berkaitan soal-soal bidang kuasa dalam sistem pentadbiran negara ini. Di pihak polis, pandangan Menteri Pengangkutan, yang dirujuk sebagai 'bukan Menteri berkaitan urusan kepolisan' disifatkan janggal kerana soal kuasa dan budibicara selama ini sudah menjadi tradisi dalam operasi pentadbiran pihak penguatkuasa undang-undang dan peraturan. Di pihak menteri pula, keputusan itu dikatakan tidak membantu negara dalam menangani kejadian kemalangan jalanraya yang semakin membimbangkan.