Wednesday, August 30, 2006

Akal Budi 16 - Mengenai Karisme

Hari ini seseorang menanyakan kepada saya, "Kenapa "Pemimpin" itu berkarisme?" Disebutnya nama pemimpin yang dikatakannya berkarisme itu. Saya tidak boleh menyatakan nama itu di sini (menyampaikan sesuatu walaupun benar, ada darjat hukumnya).

Kepadanya saya sekadar menjawab, "Karisme itu ada banyak seginya. Mahu dilihat dari segi yang mana?"

Soal balas saya tidak dijawab. Dia tentunya memikir sesuatu.