Tuesday, August 15, 2006

Akal Budi 11 - Mesej

Mesej yang diterima - sama ada dalam bentuk sms atau (blog) postings umpamanya - sentiasa memberi ruang dan kesempatan untuk memikir. Pertama, siapa yang menghantar; kedua, apa isu atau topiknya; ketiga, bila dihantar; keempat, bagaimana cara menghantarnya; dan kelima, jadi - apa sebenarnya yang penting sangat mengenainya.

Menyoal dan memberi jawaban adalah dua perkara yang berbeza. Ketika menyoal digunakan untuk mengetahui sesuatu, memberi jawaban pula lebih bertujuan untuk memaklumkan sesuatu. Tanpa prasangka, jawaban akan tetap tinggal jawaban manakala soalan tidak semestinya terjawab.