Sunday, March 07, 2010

SESUDAH SEMINGGU, LAGI

Setelah menghitung, rupa-rupanya hanya dua hari sahaja saya berpeluang berada di lingkungan kampus pada minggu lepas. Dua hari itu pun semuanya dihabiskan di luar daripada pejabat saya atau di pejabat pentadbiran kerana kedua-dua hari itu diisi dengan mesyuarat dan acara lain, khususnya mengenai KRA (Inggeris: Key Result Areas; Melayu: Bidang-Bidang Keberhasilan Utama). Saya fikir tidak perlu saya ceritakan semuanya di sini mengenai KRA itu; sasarannya sangat terhad, mungkin hanya dalam kalangan yang berkepentingan sahaja. Saya sempat mengajukan beberapa soalan kepada perunding KRA itu. Saya di acara itu pun bersama-sama Datuk Ramlah, Dekan FSPPP; mungkin agak kurang kena masa dan tempatnya untuk menanyakan lebih banyak. Apa pun, saya fikir saya dapat menangkap agak banyak juga hal-hal tertentu yang menjadi persoalan penyelidikan saya mengenai pengurusan perubahan dalam organisasi. Kebetulannya, ketika itu saya sudah memikirkan yang saya akan menghadiri Certificate in Change Management kelolaan Pennsylvania State University (entah berapa banyak sijil yang saya sudah ada mengenai pengurusan perubahan pun saya tidak pasti, tetapi agak banyak juga, seingat saya sejak tahun 2000 dahulu) yang diadakan di Hotel PJ Hilton.

Kali ini - 4 hingga 6 Mac 2010 - saya berpeluang menyertai kuliah-kuliah dan klinik mengenai pengurusan perubahan yang dikendalikan oleh Prof Dr Rothwell dari Penn-State University, Amerika Syarikat. Meski pun tidak banyak maklumat baru yang saya perolehi kerana teori dan model mengenai bidang itu masih juga di sekitar binaan teori yang sama - misalnya dalam bentuk-bentuk ciptaan Lewin, Senghe, Kotter, Lippit dan Rothwell sendiri - namun beberapa maklumat disiplin-bantu yang dipertonton oleh Prof Rothwell sedikit sebanyaknya sangat bermanfaat. Kesempatan menambah maklumat baru itu juga diperkaya lagi oleh peluang untuk saya bertemu sama ada dengan orang-orang baru yang berurusan langsung dengan bidang pengurusan perubahan di organisasi masing-masing atau pun dengan sahabat-sahabat yang sudah lama saya tidak temui, seperti Kamaruddin (sahabat seasrama di Universiti Malaya sejak tahun 1983 dahulu).

Selain itu, kursus 3 hari itu juga dapat diredakan keletihan (dan sedikit kebosanannya, kadang-kala) dengan adanya sahabat-sahabat seperti Aniah (Timbalan Pendaftar), Alfina (Penolong Pendaftar), Ehsan (Timbalan Pendaftar), Ismie Roha (orang kuat IlQaM), dan Dr Zura (ahli matematik). Sepanjang 3 hari itu saya dibekalkan dengan kudapan yang sangat mencukupi daripada mereka - Aniah membekalkan peanuts; Alfina sentiasa membawa gula-gula dan coklat yang sangat banyak; Zura membawa halwa enak yang dibawa terus dari Turki! Saya dan Ismie sekadar tukang menghabiskan kesemuanya!


Ismie sentiasa menjadi peserta yang patuh; menulis, menyiapkan tugasan dan menjadi pembentang sekali-sekala sudah menjadi kewajipannya.
Antara sela-sela kuliah dan klinik, kami - dari kiri: Ehsan, Kamaruddin dan saya - menghabiskan masa meneliti pelbagai penerbitan yang ada di sekitar klinik sambil menikmati jamuan yang sentiasa disediakan secara berlebihan di luar ballroom.