Wednesday, May 27, 2009

MEMBETULKAN YANG ASAS

1. Saya berada di beberapa tempat sejak beberapa minggu lepas, termasuk di Pantai Timur.

2. Selama dalam 'santaian' itu, saya menyaksikan dan memikirkan beberapa perkara yang sangat asas sifat-sifatnya.

3. Yang paling mengganggu adalah isu dunia blogging. Kelihatannya aliran yang semakin menguasai adalah psikologi penulisannya yang sama ada: (1) sangat tebal keindividuannya (misalnya amat 'memandang ke dalam diri sendiri' pada setiap masa atau dengan kata lain, sarat dengan unsur-unsur "masuk bakul angkat sendiri"); (2) pandangan atau perspektif peribadi yang diluahkan secara terbuka, malah sangat ekstrim pula alirannya (misalnya melangkaui kerasionalan biasa seperti kemarahan kepada institusi mahu pun orang-perseorangan); (3) penulisan yang sangat langsung, melampaui adab-susila (umpamanya perkataan-perkataan serta istilah-istilah yang digunakan yang dalam keadaan biasa hanya digunakan oleh pemabuk, atau pun oleh orang-orang yang memang tidak pernah bergaul dengan 'manusia biasa dalam lingkungan yang juga biasa'.

4. Hal sebegini boleh mematikan kemurnian dunia penulisan. Penulis-penulis yang berada dalam kelompok 'orang-orang biasa dalam lingkungan yang juga biasa' berkemungkinan besar tersepit dalam dilema sama ada untuk terus berada di sini. Rasionaliti menjadi perkiraan penting. Dunia blog yang para penulisnya seperti hilang rasionaliti tidak membawa kelebihan apa-apa. Lebih merugikan, dunia ini akan kehilangan maklumat dan pengetahuan yang mungkin ada potensi untuk dimajukan dan diangkat menjadi ilmu sekiranya orang-orang yang tidak mahu meletakkan diri mereka dalam kelompok yang tidak rasional itu memilih untuk tidak berada lama di sini.