Thursday, September 25, 2008

urbanisasi

Razi,
kurang lebih, urbanisasi bermaksud proses kependudukan - bila bilangan atau kadar penduduk di bandar semakin bertambah. Selalunya urbanisasi dianggap sebagai salah satu daripada beberapa ciri negara yang maju ekonominya. Agak kerap juga urbanisasi dikaitkan langsung dengan industrialisasi walaupun sejarah merekodkan kewujudan banyak kawasan bandar sejak sebelum Revolusi Perusahaan dahulu.