Saturday, September 27, 2008

seminar & persidangan

Ada tiga seminar yang kurang lebih berkaitan, namun penting dalam konteks kepemimpinan dan politik negara.

1
Seminar Politik Malaysia - diadakan di UiTM Sabah pada 28-30 Oktober 2008;
2
round table conference on the future of Malaysia - diadakan di Concorde Shah Alam pada 10 November 2008;
3
Seminar Kepemimpinan Melayu, diadakan di Shah Alam (anjuran InQKA UiTM) pada 18-19 November 2008. Antara isu yang akan dibentangkan merangkumi: Alam & sistem politi Malaysia; pilihanraya dan parti politik; kepemimpinan; dasar-dasar kerajaan; Perdana-Perdana Menteri Malaysia.

Selamat bersidang.