Friday, August 29, 2008

pelaku politik, pemimpin & pengurus

Pengurus mengurus, pemimpin mencipta
Pengurus tanya bagaimana dan bila, pemimpin menyoal apa dan kenapa.
Pengurus fokus kepada sistem, pemimpin fokus kepada manusia.
Pengurus membuat perkara dengan betul, pemimpin melakukan perkara yang betul.
Pengurus mengekalkan, pemimpin mengubah dan membangun.
Pengurus mengawal, pemimpin mencambah kepercayaan.
Pengurus melihat jangka pendek, pemimpin memandang jauh ke hadapan.
Pengurus kekalkan status-quo, pemimpin menyanggah status-quo.
Pengurus melihat hasil akhir, pemimpin merenung horizon.
Pengurus meniru, pemimpin mencipta keaslian.
Pengurus perlu model, pemimpin menjadikan diri mereka model.


Nota: Betulkah begitu?