Saturday, August 23, 2008

hak & keistimewaan

Isu peruntukan 10% tempat untuk bukan Bumiputera di UiTM memanglah berkaitan dengan hak dan keistimewaan. Cuma, yang perlu ditekankan - dengan kadar yang sama berat dan keutamaannya - adalah soal tanggungjawab. Setiap hak mesti diiring dan dijamin dengan tanggungjawab. Malangnya, hal ini tidak selalu diberikan perhatian pada setiap kali soal hak dan keistimewaan diangkat ke perhatian awam.

Maka, apa tanggungjawabnya?