Wednesday, March 05, 2008

Politik & Perkhidmatan

Dalam politik, ungkapan 'khidmat' boleh membawa beberapa pengertian. Walau bagaimanapun, selalunya golong partisan lebih memilih untuk melihat 'khidmat' dari sudut kebendaaan semata-mata. Jadi, dalam seminggu dua ini, jalan-jalan di kawasan perumahan tertentu diturap semula; janji-janji ditabur di sana-sini termasuklah menaikkan elaun, meluaskan pelbagai perkhidmatan dan bermacam-macam lagi.
Dalam disiplin 'Service Quality', produk ertinya sesuatu benda seperti kain, rumah, makanan, premis dan kemudahan tertentu; harga ertinya nilai atas wang; manakala perkhidmatan pula bermaksud keselesaan lokasi, suasanan persekitaran, keramahtamahan serta kemesraan dan sensitiviti pemberi khidmat.
Ini soal budaya politik. Budaya memerlukan masa untuk dibentuk menurut acuan yang disediakan. Acuan disediakan oleh golongan partisan. Golongan non-partisan hanya menunggu menggunakan kemudahan. Itu prinsip asas dalam sistem politik semasa.