Sunday, March 16, 2008

Mata hanya mahu melihat yang baik

Sheef,

Saya tidak pasti jika apa yang dikatakan itu benar-benar berlaku. Politik adalah seni serba mungkin dan serba jadi. Apa yang dikatakan betul hari ini, tiba-tiba menjadi kesalahan pula keesokan harinya; apa yang dianggap baik waktu ini, dengan segera menjadi sumbang sebentar nanti. Harapan sebenarnya tidak menjadikan impian sebagai sesuatu yang boleh dijadikan sandaran dalam apa keadaan sekalipun. Ketulenan perasaan biasanya hanya menjadi khayalan orang yang sentiasa bermimpi dan mengharapkan impian itu berpanjangan sehingga pagi.