Tuesday, September 18, 2007

Perkhidmatan awam akan menjadi dinamik sekiranya ada penyelarasan. Namun penyelarasan tidaklah semudah itu dipraktikkan dalam pentadbiran awam, terutamanya kerana falsafah dan sistem kerja tidak saling menyesuai.

Akhbar-akhbar melaporkan bagaimana Kementerian Pelajaran menyatakan bahawa sekolah-sekolah 'boleh memohon' untuk bercuti pada 12hb Oktober nanti. Alasannya adalah untuk memudahkan keluarga membuat persiapan perjalanan pulang ke kampung dan sebagainya sempena perayaan Idilfitri yang dijadualkan berlaku pada 13hb Oktober.

Apa maksud 'boleh memohon' itu? Kemudian, Kementerian menyatakan juga bahawa 'hanya sekolah-sekolah yang memohon sahaja dibenarkan bercuti'.

Tidakkah mudah untuk kementerian menyatakan secara de facto sahaja samada: CUTI atau TIDAK CUTI kepada semua rakyat/sekolah.
Ini bukanlah soal 'autokrasi' dan sebagainya. Ini soal autoriti dan kewibawaan kementerian. Jika tidak, dengan cara ianya dilakukan sekarang, ia tidak lebih hanya menampakkan seolah-olah bahawa kementerian cuba berlaku ikhlas, tetapi berkira-kira; cuba berfleksibiliti tetapi sebenarnya rigid'.
Bagaimana guru-guru besar akan mengamalkan profesionalisme secara kreatif dan fleksibel sekiranya badan yang lebih berautoriti - kementerian - tidak dapat menunjukkan wibawanya?