Tuesday, January 30, 2007

Akal Budi 75 - Mengenai Budaya Politik

Tidak semua yang dikaitkan dengan hal-hal yang ditunjukkan sewaktu pilihanraya itu berbudaya politik. Budaya bukan semata-mata apa yang manusia lakukan. Ia menyangkut soal-soal kefalsafahan dan ketinggian pengetahuan dan ilmu. Ia lebih daripada sekadar apa yang Gabriel Almond & Bingham Powell percaya, bahawa budaya politik merangkumi komponen-komponen nilai, sikap, perasaan, kemahiran dan pengetahuan. Amanah dan tanggungjawab menunjangi semua itu terlebih dahulu, dan secara asas. Ia tidaklah semudah mengatakan bahawa sesuatu sistem itu bersifat kepatuhan, penyertaan, madani ataupun parokial.