Monday, January 22, 2007

Akal Budi 74 - Ikhtilaf

Pandangan sememangnya sentiasa terbuka kepada perbezaan dan ada kalanya, percanggahan. Keadaan itu - ikhtilaf - melibatkan pertikaian, ribut, pertentangan dan tidak setuju yang berpunca daripada pandangan.
Namun, dari sudut sains kepolitikan, ikhtilaf besar dan murni maknanya. Ia lebih daripada sekadar polemik dan perbahasan emosi. Dengan kata lain, sifat positif yang dicetuskan oleh perbezaan (atau ikhtilaf) itu sangat diperlukan dalam pembangunan manusia. Ia merupakan ihsan kemanusiaan.
Ikhtilaf bukanlah konflik. Ia sekadar perbezaan, kelainan. Ia bukanlah perpecahan dan ribut-taufan. Oleh itu, kenapa tidak dianjurkan ikhtilaf dan bukannya menonjolkan konflik? Tidaklah ia menjadi sesuatu yang sia-sia.