Tuesday, January 29, 2008

The Commanding Heights

Dhani (dan rakan2),
Salah sebuah buku yang mungkin sesuai dibaca dalam usaha untuk memahami dilema dan kepayahan sesebuah kerajaan mengurus pelbagai segi pentadbiran negara ialah buku The Commanding Heights (1998), tulisan Yergin & Stanislaw (pemenang Hadiah Pulitzer). Buku itu diterbitkan oleh Simon & Schuster.
Antara lain, buku itu bercerita mengenai 'pergelutan' antara kerajaan dengan pasaran yang terlalu banyak isu dan masalahnya untuk ditangani dengan mudah.
Selamat membaca.