Tuesday, November 25, 2008

dugaan persekutuan

1
"Kekucaran kecil" yang berlaku ekoran pengumuman Majlis Fatwa Kebangsaan - mengenai isu yoga - sebenarnya berkaitan dengan soal-soal penyelarasan dan kefahaman yang dilihat dari sudut sistem politi negara ini. Perkara (atau senarai ) yang ditetapkan di bawah Persekutuan dan Negeri menjelaskan hal ini dengan nyata. Dua bidang itu - Agama & Adat-Istiadat - adalah merupakan perkara utama yang mesti dilihat dari sudut ke'Raja'an dan ke'Sultan'an Melayu. Hal ini mungkin disalah pandang oleh pentadbir dan pihak-pihak lain, terutamanya NGO.
2
Wanita UMNO adalah sayap penting sistem politi dan politik negara ini; lebih penting daripada Pemuda UMNO. Biarkanlah wanita-wanita membuat keputusan mereka.