Friday, August 21, 2009

APABILA PENDIDIKAN SEMEMANGNYA DIPERLUKAN

1. Melewati sejarah awal Singapura. Pada abad 20, Winstedt, sarjana bahasa Melayu - yang juga Pengarah Pelajaran - melaksanakan polisi yang membantutkan terus perkembangan pendidikan dalam kalangan orang-orang Melayu kerana orang-orang Melayu dilihat 'berminda-mudah,hidup berbahagia jauh daripada daratan'.

2. Apa yang paling sesuai untuk orang-orang Melayu? Windstedt memperaku dan melaksanakan polisi untuk menyediakan orang-orang Melayu dengan pendidikan yang hanya berkaitan dengan menangkap ikan, berkebun-berladang dan membuat bakul.

3. Sebelum itu, habis semua sekolah Melayu ditutup di Singapura atas alasan sekolah-sekolah Melayu dilihat oleh orang-orang Melayu sendiri sebagai tidak menarik terutamanya kerana sekolah-sekolah Melayu hanya menggunakan bahasa Melayu sahaja. Orang-orang Melayu tidak berkeinginan untuk merebut peluang dalam pendidikan awal di Singapura pada waktu itu walau pun pendidikan diberikan secara percuma.

Nota: sentimentalisma sentiasa ada tempatnya di mana-mana!