Wednesday, July 22, 2009

DUA BABAK

1. Saya di Persidangan Global Philanthropy, Hotel Nikko (mula 22 Julai). Speaker pertama - dari negara luar - membentangkan sedikit-sebanyak isu-isu yang meliputi kegiatan 'menyayangi manusia, lalu memberi setulus hati'. Satu daripada kenyataan yang sempat diselitnya di celah-celah penyampaian pemikirannya adalah, "Newspapers in Malaysia don't publish local bad news, except, of course, from foreign countries."

Ini sudut pandangan aktivis luar. Ia merujuk insiden-insiden kemiskinan dan kemelaratan di kalangan kumpulan-kumpulan orang tertentu seperti kanak-kanak, wanita, orang-orang miskin di luar bandar dan bandar. Dilaporkan juga tidak kurang 2.2 bilion kanak-kanak melarat di atas muka bumi ini. Kesimpulannya, bumi perlukan lebih banyak individu yang bersedia memberi kerana menyayangi manusia lain.

2. Wacana-wacana serta maklumat-maklumat bertulis mengenai Universiti Penyelidikan (Research University) yang didoktrinkan dan diinstitusikan dalam lanskap pendidikan tinggi tempatan semakin rancak dizahirkan usaha-usahanya. Sesudah agak lama, saya fikir ada beberapa perkara yang memanjangkan igauan saya mengenai hal itu.

Pertama, saya masih tidak dapat menggambarkan secara jelas di fikiran saya akan kewujudan 'roh' universiti sekiranya penekanan kepada maklumat, pengetahuan dan ilmu dalam konteks insani & ketuhanan difikirkan di minda.

Sifat-sifat luar dan dalamnya seolah-olah terlalu mekanikal dan robotik. Sanjungan dan kepercayaan peribadi kepada 'pengklasifikasian ilmu' menurut makna yang holistik dihakiskan secara beransur-ansur oleh pengutamaan kepada komersilisasi justeru penyelidikan, yang digandingkan dengan dana, menjadi tunjang besar yang diharapkan untuk mencemerlangkan apa yang sudah ditakrif sebagai "ilmu", iaitu S&T.

Ada di fikiran saya ini andaian - kerana digambarkan sedemikian oleh usaha-usaha tersebut - bahawa segala yang lain, yang bukan dicabangkan oleh disiplin S&T berfungsi hanya sebagai penyendal atau penyokong kepada apa-apa sahaja yang berteraskan S&T. Saya tidak perinci semuanya di sini, kerana apa yang ditulis di sini adalah kesimpulan pemikiran saya sesudah meneliti setiap satu perkara-perkara yang sudah dipiagamkan menerusi pelbagai dokumen berkenaan Universiti Penyelidikan itu terutamanya pada soal-soal selidik yang berkaitan.

Saya cuma membayangkan sejarah tamadun-tamadun agung masa silam. Tidak kira betapa hebat dan tinggi mana upaya dan wibawa S&T mereka, tamadun-tamadun itu kecundang juga akhirnya. Antara penyebab kecundangan itu termasuklah keasyikan, ketaksuban dan kesombongan manusia-manusia dalam tamadun-tamadun silam itu memahami dan meletakkan ilmu itu menurut adabnya. Dengan kata lain, 'pengklafisifikasian ilmu' yang disusun mereka ternyata membelakangkan tertib dan adab. Dan hari ini, meski dikaitkan dengan istilah 'holistik', ucapan itu ternyata terlalu janggal untuk dimaknakan dengan berkesan dalam konteks insani.

Saya tidak mengharapkan terlalu banyak. Jangkaan saya selalunya tidak terlalu membabas secara ekstrem. Saya menunggu sama ada penggubal-penggubal, penyetuju-penyetuju dan pelaksana-pelaksana polisi akan mengambil masa yang terlalu lama untuk sedar bahawa sesuatu yang asas itu selamanya tetap akan tinggal sebagai yang terpenting.